Fundamenta ”Trumpar” politik

Höstens första månad blev en relativt sidledes affär men volatiliteten var tidvis hög. Centralbankerna dominerade agendan då de tre stora (ECB, Fed och BoJ) alla hade räntemöten. Vad som började negativt (ECB) rätade sedan upp sig (Fed, BoJ) och globala aktier slutade strax över noll på månaden medan obligationer var i stort sett oförändrade.

De globala marknaderna drivs av centralbankerna

Det går inte att komma ifrån att de globala marknaderna drivs av centralbankerna, men nu skiftar, åtminstone kortsiktigt, fokus mot andra områden. Till dessa räknar vi ekonomin och bolagens vinster. Politik, med det amerikanska presidentvalet i centrum, kommer också att finnas där, vår syn är dock att det blir mer oljud än reala konsekvenser för marknaderna. Börjar vi i den ekonomiska änden har året tagit sig efter den minst sagt skakiga inledningen. Vi upprepar vår ståndpunkt att den globala ekonomin knappast är på väg in i någon kraftig acceleration, men vi ser också att nedsideriskerna har minskat. Dataskörden under sommaren var bättre än förväntat och även om en del besvikelser dykt upp på sistone, framförallt i USA, ser vi att tillväxttakten kommer att hålla sig kring de 2,5-3 procent som varit legio efter finanskrisen. 

På vinstsidan har det varit tungt sedan slutet av 2014, men där kan en vändning vara på väg. Vissa positiva signaler kom i och med förra kvartalets rapportering, en trend vi ser kan fortsätta under det tredje kvartalet. Framförallt är det de amerikanska vinsterna som förbättras efter fem kvartal i rad med sjunkande vinsttillväxt. Möts förväntningarna resten av året (inklusive det fjärde kvartalet) blir sannolikt 2016 ett år med oförändrade vinster på global nivå, vilket vi ser som ett stöd för aktier. Värderingsmässigt finns inte så mycket att tillägga, aktier handlas i linje med det historiska snittet och vi ser inte den absoluta värderingen som en drivkraft framöver. Däremot är aktier attraktiv relativt räntor, som befinner sig på extremt låga nivåer. 

Strategimässigt behåller vi därför en övervikt i tillgångsslaget aktier. De fundamentala faktorerna anser vi ger stöd samtidigt som alternativen är dyrt prissatta. Med det ränteläge som råder är det svårt att se några större möjligheter i de flesta ränteslag, framförallt de med lägre risk. Finansieringen tas där från långa räntor. 

Politik har seglat upp som fokusområde och många pekar på risker i spåren av det nämnda valet i USA, men också i Europa finns det en del oroshärdar i form av Italien och valkalendern under nästa år (Tyskland, Frankrike, Holland). Politiska event får ofta mycket uppmärksamhet och kan på kort sikt orsaka volatilitet på marknaden, på längre sikt blir dock påverkan mindre. Vi säger inte att valet i USA kommer att svepa förbi obemärkt på marknaden, men utifrån ett taktiskt perspektiv är det minst sagt djärvt att göra några stora förändringar beroende på vem som till slut blir vald och vad som händer efter det. Det var få, om inga, som hade scenariot att Brexit skulle hända och att aktiemarknaderna efter det skulle gå upp 10 procent. Fundamenta ”Trumpar” politik.

Nordea Asset Allocation
30 september 2016

Ansvarsfriskrivning  
Nordea Asset Allocation ger råd till privatkunder samt små och medelstora företag i Nordea avseende investeringsstrategier och allmänna investeringsråd. Rådgivningen omfattar tillgångsallokering. Koncernens bolag övervakas av finanstillsynsmyndigheterna i sina respektive hemländer.

Samtliga omdömen och uppskattningar i denna text har, oavsett  källa, angivits i god tro och är eventuellt endast giltiga vid den tidpunkt då texten offentliggjordes och kan ändras utan förvarning. Texten är endast avsedd att ge allmän och inledande information till investerare och ska inte tolkas som grund för eventuella investeringsbeslut. Den är inte tänkt som en personlig rekommendation om finansiella instrument eller strategier och innehåller alltså inte individuellt anpassade råd. Inte heller tar den hänsyn till läsarens ekonomi, befintliga tillgångar eller skulder, kunskaper om och erfarenhet av placeringar, placeringarnas syfte och tidshorisont eller riskprofil och preferenser.