Diskretionär förvaltning

Vill du ha hjälp med att förvalta en förmögenhet? Har du ont om tid eller saknar intresse för att själv följa marknaden och fatta viktiga investeringsbeslut? Då är diskretionär förvaltning någonting för dig.

Om diskretionär förvaltning Mer fakta Om diskretionär förvaltning

Om diskretionär förvaltning

Vårt team av professionella förvaltare hanterar dina investeringar inom överenskomna ramar och bevakar kapitalmarknaden åt dig.

Du kan välja mellan svenska och globala portföljer där vi för din räkning investerar i enskilda svenska aktier, utländska aktiefonder samt svenska och utländska räntefonder. Därutöver får du en varudeklaration som tydligt visar förhållandet mellan förväntad avkastning och risk.

Vi ger dig också möjlighet att ta del av vårt samarbete med ett antal utvalda externa förvaltare och du får en regelbunden och tydlig rapportering av hur din portfölj utvecklas.

Mer fakta

Många olika portföljer

Till att börja med får du tillsammans med din rådgivare välja inriktning på förvaltningen. Vi har ett stort utbud av diskretionära portföljer, både globala och svenska, med olika risknivå. 

Du och din rådgivare kommer överens om lämplig portfölj, utifrån den behovsanalys ni tidigare gjort tillsammans. 

Vi erbjuder globala portföljer samt en portfölj för svenska enskilda aktier för placeringsbelopp från 900 000 kronor. 

För belopp från 3 miljoner kronor och uppåt kan du även välja globala och svenska blandportföljer.

Professionella förvaltare

När du bestämt dig för en eller flera portföljer tar professionella förvaltare hand om ditt kapital. De bevakar kapitalmarknaden åt dig och kan snabbt agera på förändringar i marknaden.

Att ha en diskretionär förvaltning innebär alltså att du är med i alla förändringar som våra förvaltare gör, utan att du själv behöver vara aktiv.

Förvaltarna arbetar inom Nordea Investment Management. De följer Nordeas marknadssyn och har tillgång till hela bankens samlade analysresurs samt analyser från ett flertal externa investmentbanker. Dessutom samarbetar de med utvalda förvaltare utanför banken.

Investeringsprocess

De diskretionära portföljerna grundar sig på tre byggstenar, sammansatta av våra förvaltarteam, enbart för dig som är kund i Private Banking. Byggstenarna heter Global Portfolio, PB Ränteportfölj och Svenska aktier.

Dessutom arbetar förvaltarna med ett stort utbud av globala aktie- och räntefonder. Alla dessa beståndsdelar sätts samman i ett flertal portföljer med olika risknivåer.

Inom förvaltningen sker en ständig översyn av allokeringen, det vill säga fördelningen mellan olika tillgångsslag i varje portfölj. Utifrån marknadsläge och riskanalys görs löpande omdispositioner i portföljerna. Hela arbetet utgår från en systematisk investeringsprocess, kännetecknad av öppenhet och transparens.

Som kund får du en varudeklaration som tydligt visar förhållandet mellan förväntad avkastning och risk. Det gör att du kan känna dig trygg, då du vet vad du kan förvänta dig av den portfölj du valt.

Utförlig redovisning

Även om förvaltningen är diskretionär är vi noga med att visa vad vi gör. Varje månad får du en utförlig redovisning över innehållet i din portfölj, vilka transaktioner som gjorts och hur utvecklingen har varit. Du kan också läsa en månadsuppdatering online där förvaltarna kommenterar förändringarna och hur man ser på marknaden framöver.

Etiskt granskade portföljer

Nordea har de senaste åren valt att utöka utbudet av etiskt granskade produkter. I linje med detta genomför vi en löpande etisk granskning av våra svenska portföljer. Granskningen gäller både svenska aktier och svenska räntebärande instrument. Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar innebär att följande placeringar undviks: 

  • Placeringar i bolag som bryter mot internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. 
  • Placeringar i bolag där mer än fem procent av bolagets omsättning är inriktad på produktion och /eller försäljning av varor och tjänster inom kategorierna vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi.