En investering med hjärtat

Att göra skillnad. Det är vad det handlar om. För Nordea Private Banking är det viktigt att ta ställning, att påminna om de positiva krafter som finns i samhället. Om alla människor, fenomen och företeelser som faktiskt bidrar till något bättre. Från stora frågor som miljö, hållbarhet och jämställdhet till den utsträckta handen i vardagen.

Star for Life Polstjärna Star for Life

Om Star for Life

Star for life - barn - full

Som många vet är södra Afrika hårt drabbat av hiv och aids, vilket får svåra konsekvenser för befolkningen. Många barn mister sina föräldrar i tidig ålder och de förlorar då även ett livsviktigt föräldrastöd och omsorg.

På Nordea Private Banking vill vi vara med och skapa framtidstro och kunskap om att leva ett liv utan aids. Organisationen som hjälper oss att göra detta möjligt är Star for Life.

Kufezekile High School

Kufezekile High School ligger i området Nkundusi, cirka 20 km söder om Hluhluwe och 270 km norr om Durban. Skolan har sina rötter i tidigt 1900-tal, boende i området hade som mål att bygga en skola. Kufezekile High School  stod 1996 färdig för invigning.

Kufezekile High School värderingar:

  • Deltagande, tolerans och respekt för sig själv och för andra
  • Engagemang och ihärdighet
  • Ärlighet, lojalitet och självdisciplin
  • Mod att anta utmaningar

Kufezekile High School har tre akademiska inriktningar; handels, humaniora och vetenskap.

Vill du stötta en skola?

För 200 kronor blir du Star for Life-förälder och finansierar en elevs plats i programmet under ett år. 

  • För 600 kronor finansierar du en elevs treåriga program. 
  • 12 000 kronor räcker för att finansiera Star for Life-programmet för en skolklass under ett år. 
  • För 200 000 kronor blir du förälder för en hel skola. Du har då kontinuerlig kontakt med en utsedd Star for Life-coach som ser till att du får en god inblick i utvecklingen av programmet i den specifika skolan.
  • Du kan givetvis bidra med valfri summa. Antingen en engångsinsättning eller månadsvis via autogiro. Bidraget sätts in på PG 90 01 95-9.
Polstjärna

Polstjärna – tillsammans för ett medmänskligare samhälle

Polstjärna är en insamlingsstiftelse som arbetar med att förhindra utanförskap bland barn och unga i Sverige. Stiftelsen har 90-konto och högsta betyg hos Charity Rating.

Arbetet består av två delar: 

  • Lokala aktiviteter för/med barn och unga i riskzonen för utanförskap. 
  • Samverkan för att skapa möten mellan människor från olika delar av samhället.

Tidiga, billiga och förebyggande insatser kan göra stor skillnad både samhälls-ekonomiskt, men framför allt för den enskilde individen. Ett livslångt utanförskap kostar samhället minst 10 miljoner kronor. 

Polstjärna förhindrar utanförskap bland barn och ungdomar genom att leta upp, samverka med och samla in pengar till lokala eldsjälar och aktiviteter som möter barnens behov och verkligen gör skillnad. Tillsammans bygger vi en bättre framtid för barnen och därmed hela samhället.

Nordea Private Banking stödjer Polstjärna sedan 2014.