Visa Electron

Visa Electron kopplas till ditt konto. Dina kortköp och uttag dras direkt från kontot när du använder kortet

Om Visa Electron Mer fakta Priser och villkor Om Visa Electron

Om Visa Electron

Kortet är kopplat till ditt konto. Dina kortköp och uttag dras direkt från kontot när du använder Visa Electron kort 218x158kortet.

Dina fördelar:

  • Betala med kortet på inköpsställen med Visa Electron-dekal både i Sverige och utomlands.
  • Du kan ta ut kontanter i bankomater och hos våra ombud, Coop och Ica.
  • Kortet är kostnadsfritt för dig mellan 11-17 år.
Mer fakta

Mer fakta

Visa Electron kan tecknas från 11 år och är kostnadsfritt tills du fyller 18 år. När du har fyllt 16 år kan du ansöka om ett Bankkort Visa. Bankkorten gäller på flera inköpsställen och innehåller kompletterande försäkringar.

Visa Electron är ett onlinekort, vilket innebär att beloppet kontrolleras mot saldot på kontot vid köp och uttag. Det minskar risken för att kontot övertrasseras.

Du kan handla med kortet på inköpsställen med Visa Electron-dekal och ta ut pengar i alla bankomater. 

Du kan enkelt följa och kontrollera dina kortköp och uttag via Internet- eller telefonbanken.

För att kunna ansöka om Visa Electron behöver du:

  • Ha fyllt 11 år och ha båda föräldrarnas godkännande på ansökan, om båda är förmyndare. Läs mer om Ungdom 11-15 år.
  • Ha ett konto i Nordea

Visa Electron har beloppsgränser för ungdomar 11-15 år, 1.000 kronor för kortköp och 1.000 kronor för kontantuttag per rullande sjudagarsperiod, det vill säga sammanlagt 2.000 kronor per rullande sjudagarsperiod. Gränserna gäller både i Sverige och utomlands. De upphör automatiskt att gälla den månad kortinnehavaren fyller 16 år.

Priser och villkor

Premium

Visa Electron
SpecifikationPremiumOrdinarie pris
Pris vid månadsbetalning12,00 kr24,00 kr
Pris vid årsbetalning144,00 kr288,00 kr
Extrakort (kort kopplat till huvudkortets konto)144,00 kr288,00 kr
Automatuttag i Sverige i SEK0,00 kr0,00 kr
Uttag av utländsk valuta i Bankomats automater i Sverige0,00 kr0,00 kr
Automatuttag av euro i EU-land*0,00 kr0,00 kr
Automatuttag i Nordeas automater i Norden*0,00 kr0,00 kr
Övriga automatuttag*40,00 kr40,00 kr
Manuellt uttag på bankkontor i Sverige och utomlands*40,00 kr40,00 kr
Betalning av postförskott hos Postombud och Företagscenter40,00 kr40,00 kr
Köp av utländsk valuta i Sverige40,00 kr40,00 kr
Köp av utländsk valuta hos Forex, X-change och Svea Ekonomi0,00 kr0,00 kr
Saldobesked i automat0,00 kr3,00 kr
Kopia av inköpsnota120,00 kr120,00 kr

* På köp/uttag utomlands ingår valutaväxlingspåslag motsvarande 1,55 % av det svenska beloppet.

Förmånskund

Förmånskund
SpecifikationFörmånskundOrdinarie pris
Pris vid månadsbetalning12,00 kr24,00 kr
Pris vid årsbetalning144,00 kr288,00 kr
Extrakort (kort kopplat till huvudkortets konto)144,00 kr288,00 kr
Automatuttag i Sverige i SEK0,00 kr0,00 kr
Uttag av utländsk valuta i Bankomats automater i Sverige0,00 kr0,00 kr
Automatuttag i Nordeas automater i Norden*0,00 kr0,00 kr
Automatuttag av euro i EU-land*0,00 kr0,00 kr
Övriga automatuttag*40,00 kr40,00 kr
Manuellt uttag på bankkontor i Sverige och utomlands*40,00 kr40,00 kr
Betalning av postförskott hos Postombud och Företagscenter40,00 kr40,00 kr
Köp av utländsk valuta i Sverige40,00 kr40,00 kr
Köp av utländsk valuta hos Forex, X-change och Svea Ekonomi0,00 kr0,00 kr
Saldobesked i automat0,00 kr3,00 kr
Kopia av inköpsnota120,00 kr120,00 kr
* På köp/uttag utomlands ingår valutaväxlingspåslag motsvarande 1,55% av det svenska beloppet.

Pluskund

Visa Electron
SpecifikationPluskundOrdinarie pris
Pris vid månadsbetalning18,00 kr24,00 kr
Pris vid årsbetalning216,00 kr288,00 kr
Extrakort (kort kopplat till huvudkortets konto)216,00 kr288,00 kr
Automatuttag i Sverige i SEK0,00 kr0,00 kr
Uttag av utländsk valuta i Bankomats automater i Sverige0,00 kr0,00 kr
Automatuttag i Nordeas automater i Norden*0,00 kr0,00 kr
Automatuttag av euro i EU-land*0,00 kr0,00 kr
Övriga automatuttag*40,00 kr40,00 kr
Manuellt uttag på bankkontor i Sverige och utomlands*40,00 kr40,00 kr
Betalning av postförskott hos Postombud och Företagscenter40,00 kr40,00 kr
Köp av utländsk valuta i Sverige40,00 kr40,00 kr
Köp av utländsk valuta hos Forex, X-change och Svea Ekonomi0,00 kr0,00 kr
Saldobesked i automat0,00 kr3,00 kr
Kopia av inköpsnota120,00 kr120,00 kr
* På köp/uttag utomlands ingår valutaväxlingspåslag motsvarande 1,55% av det svenska beloppet.

Check-in

Visa Electron
SpecifikationCheck-inOrdinarie pris
Pris vid månadsbetalning12,00 kr24,00 kr
Pris vid årsbetalning144,00 kr288,00 kr
Extrakort (kort kopplat till huvudkortets konto)144,00 kr288,00 kr
Automatuttag i Sverige i SEK0,00 kr0,00 kr
Uttag av utländsk valuta i Bankomats automater i Sverige0,00 kr0,00 kr
Automatuttag i Nordeas automater i Norden*0,00 kr0,00 kr
Automatuttag av euro i EU-land*0,00 kr0,00 kr
Övriga automatuttag*40,00 kr40,00 kr
Manuellt uttag på bankkontor i Sverige och utomlands*40,00 kr40,00 kr
Betalning av postförskott hos Postombud och Företagscenter40,00 kr40,00 kr
Köp av utländsk valuta i Sverige40,00 kr40,00 kr
Köp av utländsk valuta hos Forex, X-change och Svea Ekonomi0,00 kr0,00 kr
Saldobesked i automat3,00 kr3,00 kr
Kopia av inköpsnota120,00 kr120,00 kr
*  På köp/uttag utomlands ingår valutaväxlingspåslag motsvarande 1,55 % av det svenska beloppet.

Ungdom

Visa Electron
SpecifikationUngdomOrdinarie pris
Pris vid månadsbetalning0,00 kr24,00 kr
Pris vid årsbetalning0,00 kr288,00 kr
Extrakort (kort kopplat till huvudkortets konto)0,00 kr288,00 kr
Automatuttag i Sverige i SEK0,00 kr0,00 kr
Uttag av utländsk valuta i Bankomats automater i Sverige0,00 kr0,00 kr
Automatuttag i Nordeas automater i Norden*0,00 kr0,00 kr
Automatuttag av euro i EU-land*0,00 kr0,00 kr
Övriga automatuttag*40,00 kr40,00 kr
Manuellt uttag på bankkontor i Sverige och utomlands*40,00 kr40,00 kr
Betalning av postförskott hos Postombud och Företagscenter40,00 kr40,00 kr
Köp av utländsk valuta i Sverige40,00 kr40,00 kr
Köp av utländsk valuta hos Forex, X-change och Svea Ekonomi0,00 kr0,00 kr
Saldobesked i automat0,00 kr3,00 kr
Kopia av inköpsnota120,00 kr120,00 kr
* På köp/uttag utomlands ingår valutaväxlingspåslag motsvarande 1,55 % av det svenska beloppet.

Ordinarie pris

Visa Electron
SpecifikationOrdinarie pris
Pris vid månadsbetalning24,00 kr
Pris vid årsbetalning288,00 kr
Extrakort (kort kopplat till huvudkortets konto)288,00 kr
Automatuttag i Sverige i SEK0,00 kr
Uttag av utländsk valuta i Bankomats automater i Sverige0,00 kr
Automatuttag i Nordeas automater i Norden*0,00 kr
Automatuttag av euro i EU-land*0,00 kr
Övriga automatuttag*40,00 kr
Manuellt uttag på bankkontor i Sverige och utomlands*40,00 kr
Betalning av postförskott hos Postombud och Företagscenter40,00 kr
Köp av utländsk valuta i Sverige40,00 kr
Köp av utländsk valuta hos Forex, X-change och Svea Ekonomi0,00 kr
Saldobesked i automat3,00 kr
Kopia av inköpsnota120,00 kr
* På köp/uttag utomlands ingår valutaväxlingspåslag motsvarande 1,55 % av det svenska beloppet.

Villkor för Visa Electron

Villkor Visa Electron (pdf, 190 KB)