Utlandsbetalningar

Skicka eller ta emot en betalning till eller från utlandet snabbt och säkert. Du kan i många fall skicka din utlandsbetalning själv via Internetbanken. Det finns möjlighet att välja expressbetalning om du har kort om tid

Om utlandsbetalningar Mer fakta Priser och villkor Om utlandsbetalningar

Om utlandsbetalningar

Du kan enkelt göra en betalning till utlandet genom en insättning på det utländska kontot. Du behöver bara ha uppgifter från kontohavaren gällande kontot.  Vill du ta emot pengar från utlandet ger du dina uppgifter till betalaren.

Dina fördelar:

  • Snabbt och enkelt
  • Välj normal eller expressbetalning
  • Du får uppgifter om genomförd betalning direkt i Internetbanken, eller via avi.
Mer fakta

Gör en utlandsbetalning

Det säkraste och snabbaste sättet att göra en utlandsbetalning är att sätta in pengarna på mottagarens konto.

De uppgifter som behövs är:

  • Mottagarens namn och adress
  • Kontonummer (helst i IBAN-format)
  • BIC (SWIFT-adress) för mottagarens bank.

Om någon av dessa uppgifter saknas, tar vi ut ett tilläggspris för manuell komplettering.

För vissa länder behöver vi veta bankkontorets namn och adress, och bankkontorskod.

Läs mer i vår landinformation (pdf, 550 KB)

Vid normal betalning finns pengarna på mottagarens konto cirka 1-3 dagar efter det att vi debiterat ditt konto, beroende på mottagarland och valuta. Det finns också möjlighet att göra en expressbetalning.

När betalningen är utförd skickar vi dig en avi med uppgift om sänt belopp, eventuell växlingskurs, pris, den summa vi debiterat och de uppgifter om mottagaren som vi vidarebefordrat. Om du gör betalningen via Internetbanken får du informationen direkt på skärmen när betalningen blivit utförd.

Ta emot pengar från utlandet direkt till ditt konto

Bästa sättet att ta emot pengar från utlandet är att få betalt till ditt konto i Nordea.Om du talar om ditt kontonummer i IBAN-format och Nordeas BIC (SWIFT-adress) för avsändaren, kommer uppdraget att hanteras så snabbt och billigt som möjligt. Om vi är tvungna att komplettera uppdraget från den utländska banken för att kunna sätta in pengarna på rätt konto, tar vi ut ett tilläggspris för detta.

Pengarna är tillgängliga för dig dagen efter det att vi fått dem från den utländska banken. Om de kommer från en avsändare inom EU/EES  är de tillgängliga redan samma dag som vi får dem, förutsatt att valutans stopptid inte har passerats. Nordea processar betalningar endast på bankdagar, vilket kan påverka valuteringen av normalbetalningar.

I samband med att vi bokför pengarna på ditt konto skickar vi dig en utförlig avi med information om belopp, pris, eventuell växlingskurs, avsändare och vad betalningen avser (om syftet angivits av avsändaren).

IBAN

Priser och villkor

Priser för betalningar från utlandet

Specifikation

Pris

EU-betalning*0 kr
Kontoinsättning60 kr
Utbetalningskort60 kr
Köpt check140 kr
Check för inkasso, kuriravgift0,2 procent av checkens belopp plus 400 kr. Minst 1.200 kr och maximalt 3.000 kr.
Manuell komplettering av saknade eller ofullständiga uppgifter90 kr
Köp av check i tredjelandsvaluta190 kr
* Betalning mellan konton inom EU samt Norge och Island i EUR eller SEK som innehåller korrekt IBAN och BIC (SWIFT-adress). Betalningen skickas som normalbetalning och avsändaren betalar sina kostnader och mottagaren sina.

Priser för betalningar till utlandet

Via Internet och telefonPris
Normalbetalning40 kr
EU-betalning*0 kr
Via BankkontorPris
Normalbetalning140 kr
EU-betalning* Premium- och Förmånskunder40 kr
EU-betalning* PLUS-kunder60 kr
EU-betalning* övriga Nordeakunder80 kr
Checkbetalning150 kr
TilläggspriserPris
Expressbetalning300 kr
Tredjelandsvaluta (betalning i annan valuta än svenska kronor eller mottagarlandets valuta)50 kr
Mottagarens bankkostnader i utlandet (Inom EU/ESS) 70 kr

Mottagarens bankkostnader i utlandet (övriga länder)**

150 kr
Manuell komplettering av saknade eller ofullständiga uppgifter 90 kr
Hjälp med att fylla i blankett

100 kr

*Betalning mellan konton inom EU samt Norge och Island i EUR eller SEK som innehåller korrekt IBAN och BIC (SWIFT-adress). Betalningen skickas som normalbetalning och avsändaren betalar sina kostnader och mottagaren sina.

**Priset kan bli högre om mottagande bank tar ytterligare betalt. 

Tips om konton och betalningar

Children swinging in the garden  

Hushållsekonomi och budget

Vardagsekonomin handlar om att balansera utgifter mot inkomster. Det gäller att hitta bra rutiner som förenklar dina vardagsärenden

Lady advisor standing by desk  

Utbetalningskort

Så här gör du för att lösa in ett utbetalningskort i Nordea.