Internetbanken

Med Nordeas Internetbank kan du enkelt och säkert sköta dina bankärenden dygnet runt. Internetbanken ger dig en bra överblick över din ekonomi och du kan hålla koll på ditt saldo, dina lån och dina placeringar.

Om Internetbanken Mer fakta Olika användare Priser och villkor Om Internetbanken

Om Internetbanken

Sköt dina ärenden i lugn och ro vid datorn. Logga in och skicka säker kundpost, beställ produkter, kolla saldo och betala räkningar med mera från vilken dator som helst.

Dina fördelar:

 • Frihet att göra bankärenden när och var du vill.
 • Full överblick över konton, kort, sparande, lån och försäkringar.
 • Du får också tillgång till tjänster via Mobilbanken och Telefonbanken.
Mer fakta

Olika möjligheter beroende på dina behov

Internetbanken har många möjligheter, beroende på dina behov eller din ålder.

Att använda Internetbankens grundutbud är kostnadsfritt. I det ingår även möjligheten att göra ärenden via telefon- och mobilbanken.

I grundutbudet ingår bland annat:

 • Skicka säker kundpost till Nordea.
 • Saldo och detaljerad information om dina konton, kort, sparande, lån och försäkringar.
 • Överföringar mellan egna konton i Nordea.
 • Ladda kontantkortet till mobilen
 • Köpa och sälja fonder.
 • Starta och ändra månadssparande i fonder.
 • Göra extrainsättning till ditt pensionskonto.
 • Ansöka om tjänster och produkter.
 • Döpa om och sortera konton, kort och lån.
 • Skapa egna genvägar till dina favoritsidor i tjänsten.

Tillval för dig som vill ha mer

Du kan komplettera din Internetbank med ett eller flera tillval.

Tillval Betalningar

I tillvalet Betalningar ingår bland annat:

 • Betala räkningar.
 • Betalningsbevakning.
 • Kontrollera och ändra kommande betalningar.
 • Lägga in återkommande betalningsmottagare i mottagarregistret.
 • Betala med Autogiro och e-faktura.
 • Se betalningshistorik.
 • Göra överföringar till andra konton och betala till utlandet

Tillval Aktiehandel

Med tillvalet Aktiehandel kan du bland annat köpa och sälja värdepapper. Välj mellan Värdepapperstjänst BasAktiehandel Trader. Tjänsten Aktiehandel Classic nyöppnas inte, men har du den kan du fortsätta köpa och sälja värdepapper med den.

Tillval Mobilbanken

Med Mobilbanken kan du göra många ärenden via din telefon.

Tekniska förutsättningar

Använda Internetbanken
Operativsystem*

Rekommenderade webbläsare*

Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Windows 10 

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Mac OS X 10.6 - 10.9Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari

*Andra operativsystem och webbläsare kan fungera, men för dem har vi ingen möjlighet att hjälpa dig vid eventuella tekniska problem.

Viktigt att uppdatera webbläsare och operativsystem

Installera alltid de senaste uppdateringarna. Leverantörerna ger normalt ut nya uppdateringar för att rätta till allt från enkla skönhetsfel till allvarliga säkerhetsluckor. Tänk också på att leverantörerna inte ger någon support på äldre webbläsare.

Flexibelt när du ska logga in

Det finns olika sätt för att logga in och göra bankärenden.

Förenklad inloggning

Vill du kontrollera saldon, transaktioner eller göra överföringar mellan egna Nordeakonton kan du logga in med ditt personnummer och din personliga kod.

Mobilt BankID

Mobilt BankID är en personlig elektronisk ID-handling som är enkel att använda och lagras i en app i din mobiltelefon eller surfplatta.

e-kod

Du får en fristående kortläsare som du använder tillsammans med ditt bank- eller kreditkort från Nordea. Saknar du ett bank-/kreditkort får du ett speciellt Inloggningskort. Med kortet, kortläsaren och din PIN-kod tar du fram tillfälliga koder för att logga in och signera uppdrag.

Om du är synskadad och behöver en talande kortläsare ring vår Internetsupport 0771-42 15 16. Öppet alla dagar 07-23.

Vår användarguide hjälper dig

Här kan du se hur du använder Internetbanken.

Användarguider 

Internet och telefon, Miniguide - svenska (pdf, 503 KB)

Your guide to Netbank and telephone - english (pdf, 1 MB)

Kom igång med Internetbanken

Det är enkelt att komma igång med Internetbanken.

Så här fungerar det

Olika användare

Internetbanken är öppen för alla

Med Internetbankens grundutbud kan du få bra koll på din ekonomi. Utöver grundutbudet finns fler möjligheter i Internetbanken:

 • För dig mellan 11-17 år finns en Internetbank med ett begränsat utbud där du bland annat kan se ditt saldo och föra över pengar mellan dina Nordeakonton.
 • Är du myndig och vill du låta någon annan ha tillgång till din Internetbank så kan du skaffa en medanvändare.
 • Som förälder eller förmyndare kan du få tillgång till ditt barns engagemang i banken.
 • En förvaltare eller God man som fått i uppdrag att förvalta egendom för sin huvudman kan sköta delar av sin klients bankärenden.

Internetbanken för unga

Är du mellan 11-17 år får du tillgång till Internetbanken men med ett begränsat utbud av tjänster.

Du kan bland annat:

 • Göra överföringar mellan dina egna Nordeakonton.
 • Se saldo och transaktioner på de konton och fonder*.
 • Se information om ditt kort och dina kortköp.
 • Ladda kontantkort.
 • Använda Mobilbanken.
 • Döpa om konton och kort.

Har du tillvalet Betalningar kan du också betala räkningar och göra överföringar till andra konton.

*Vilka fonder och konton som visas regleras av förälder. Konton som är registrerade med behörigheten "omyndig själv" visas alltid för minderårig. Vill du ändra detta besök närmaste Nordeakontor.

Skaffa tjänsten

Ta med dig dina föräldrar till närmaste Nordeakontor för att skaffa tjänsten.

Medanvändare

Om du är myndig kan du ge en annan myndig person rätt att utföra ärenden i din Internetbank. Den personen kallas medanvändare.

Du bestämmer själv vad medanvändaren ska få göra, till exempel:

 • Ha tillgång till ett eller flera av dina konton.
 • Kunna betala dina räkningar och sköta ditt sparande.
 • Få tillgång till samma tillval som du har, till exempel Betalningar, Aktiehandel Classic och Mobilbanken.

Öppna möjlighet för medanvändare

Vill du ge någon annan möjlighet att som medanvändare utföra ärenden i din Internetbank, går du in på närmaste Nordeakontor och undertecknar ett avtal.

Förälder eller förmyndare

En förälder eller förmyndare kan hantera sitt omyndiga barns engagemang via Internetbanken.

Det här kan en förälder göra:

 • Överföringar mellan barnets egna konton i Nordea.
 • Se betalningar och överföringar.
 • Se kontoutdrag och kontoinformation.
 • Se korttransaktioner och kortinformation.
 • Se lån.
 • Köpa, sälja fonder och aktier.
 • Se och hantera månadssparande.

Teckna avtalet

Du tecknar avtal på närmaste Nordeakontor. Vid gemensam vårdnad behöver båda förmyndarna skriva under. Är det inte möjligt för båda att besöka kontoret kan en förmyndare företräda barnet om det finns en fullmakt från den andra förmyndaren.

Fyll i fullmakt, förmyndare (pdf, 537 KB) och ta med den till Nordeakontoret.

God man och förvaltare

God man eller förvaltare som fått i uppdrag att förvalta annans egendom kan använda Internetbanken för att sköta delar av huvudmannens bankärenden. Den gode mannen/förvaltaren loggar in i Internetbanken  med sin egen säkerhetslösning och väljer därefter sin huvudmans avtal.

Det här kan en god man eller förvaltare göra:

 • Se huvudmannens engagemang.
 • Kontrollera huvudmannens saldon och transaktioner på konton, fonder och lån.
 • Överföringar till huvudmannens konto i Nordea.
 • Överföring till annans konto i Nordea.
 • Överföring till annan bank.
 • Betala huvudmannens räkningar till PlusGiro och Bankgiro.
 • Se huvudmannens kommande och aviserade betalningar. 
 • Anmäla, ta emot och betala huvudmannens e-faktura.
 • Anmäla, ändra eller avsluta huvudmannens Autogiro.
 • Lägga in huvudmannens betalningsmottagare i mottagarregistret.
 • Ladda huvudmannens kontantkort till mobilen.
 • Ändra huvudmannens kontoutdrag (avbeställa papperskontoutdrag).
 • Lägga upp, ändra, ta bort huvudmannens automatiska överföringar.
 • Se huvudmannens innehav av fonder och aktier.

Så här gör du

Gå in på närmaste Nordeakontor och skriv under ett avtal.

Priser och villkor

Premium

Internetbanken
SpecifikationPremiumOrdinarie pris
Grundutbud0,00 kr
0,00 kr
Tillvalet Betalningar*
Månadsvis betalning
0,00 kr12,00 kr
Tillvalet Betalningar*
Årsvis betalning

0,00 kr

144,00 kr
Tillvalet Aktiehandel Classic*
Årsavgift
0,00 kr
0,00 kr
Tillvalet Aktiehandel Classic*
Fast courtage per avräkningsnota, svenska och nordiska papper
59,00 kr99,00 kr
Tillvalet Aktiehandel Classic*
Fast courtage per avräkningsnota övriga utländska papper (Mäklaravgift om 0,1-0,3% av köpeskillingen tillkommer)
159,00 kr199,00 kr
Tillvalet Aktiehandel Classic*
Överföring av aktieinnehav mellan VP-konton, per post (minst 60 kr per uppdrag)
10,00 kr10,00 kr
Tillvalet Värdepapperstjänst Bas*
Årsavgift
0,00 kr 0,00 kr
Tillvalet Värdepapperstjänst Bas*
Fast courtage per avräkningsnota
59,00 kr99,00 kr
Tillvalet Aktiehandel Trader*
Pris per månad (inkl moms)
0,00 kr0,00 kr
Tillvalet Aktiehandel Trader*
Fast courtage per avräkningsnota, svenska och nordiska papper
59,00 kr99,00 kr
Tillvalet Aktiehandel Trader*
Fast courtage per avräkningsnota övriga utländska papper (Mäklaravgift om 0,1-0,3% av köpeskillingen tillkommer)
159,00 kr199,00 kr
Tillvalet Mobilbanken
Årsavgift
0,00 kr
0,00 kr
Kortläsare
En kortläsare ingår kostnadsfritt. Vill du ha flera kortläsare är priset per styck
110,00 kr110,00 kr

*För att använda tillvalen behöver du ett transaktionskonto i Nordea (löne- eller checkkonto). Priserna gäller när du handlar via Internetbanken eller Telefonbankens Talsvar (gäller ej Aktiehandel Trader och Värdepapperstjänst Bas).

Förmånskund

Internetbanken
SpecifikationFörmånskundOrdinarie pris
Grundutbud0,00 kr
0,00 kr
Tillvalet Betalningar* 
Månadsvis betalning
0,00 kr
12,00 kr
Tillvalet Betalningar*
Årsvis betalning
0,00 kr
144,00 kr
Tillvalet Aktiehandel Classic*
Årsavgift
0,00 kr0,00 kr
Tillvalet Aktiehandel Classic*
Fast courtage per avräkningsnota, svenska och nordiska papper
59,00 kr99,00 kr
Tillvalet Aktiehandel Classic*
Fast courtage per avräkningsnota övriga utländska papper (Mäklaravgift om 0,1-0,3% av köpeskillingen tillkommer)
159,00 kr199,00 kr
Tillvalet Aktiehandel Classic*
Överföring av aktieinnehav mellan VP-konton, per post (minst 60 kr per uppdrag)
10,00 kr10,00 kr
Tillvalet Värdepapperstjänst Bas*
Årsavgift
0,00 kr0,00 kr
Tillvalet Värdepapperstjänst Bas*
Fast courtage per avräkningsnota
59,00 kr99,00 kr
Tillvalet Aktiehandel Trader*
Pris per månad (inkl moms)
0,00 kr0,00 kr
Tillvalet Aktiehandel Trader*
Fast courtage per avräkningsnota, svenska och nordiska papper
59,00 kr99,00 kr
Tillvalet Aktiehandel Trader*
Fast courtage per avräkningsnota övriga utländska papper (Mäklaravgift om 0,1-0,3% av köpeskillingen tillkommer)
159,00 kr199,00 kr
Tillvalet Mobilbanken*
Årsavgift
0,00 kr
0,00 kr
Kortläsare
En kortläsare ingår kostnadsfritt. Vill du ha flera kortläsare är priset per styck
110,00 kr110,00 kr

*För att använda tillvalen behöver du ett transaktionskonto i Nordea (löne- eller checkkonto). Priserna gäller när du handlar via Internetbanken eller Telefonbankens Talsvar (gäller ej Aktiehandel Trader och Värdepapperstjänst Bas).

Pluskund

Internetbanken
SpecifikationPluskundOrdinarie pris
Grundutbud0,00 kr
0,00 kr
Tillvalet Betalningar*
Månadsvis betalning
9,00 kr
12,00 kr
Tillvalet Betalningar*
Årsvis betalning
108,00 kr
144,00 kr
Tillvalet Aktiehandel Classic*
Årsavgift
0,00 kr0,00 kr
Tillvalet Aktiehandel Classic*
Fast courtage per avräkningsnota, svenska och nordiska papper
99,00 kr99,00 kr
Tillvalet Aktiehandel Classic*
Fast courtage per avräkningsnota övriga utländska papper (Mäklaravgift om 0,1-0,3% av köpeskillingen tillkommer)
199,00 kr199,00 kr
Tillvalet Aktiehandel Classic*
Överföring av aktieinnehav mellan VP-konton, per post (minst 60 kr per uppdrag)
10,00 kr10,00 kr
Tillvalet Värdepapperstjänst Bas*
Årsavgift
0,00 kr0,00 kr
Tillvalet Värdepapperstjänst Bas* 
Fast courtage per avräkningsnota
99,00 kr99,00 kr
Tillvalet Aktiehandel Trader*
Pris per månad (inkl moms)
0,00 kr0,00 kr
Tillvalet Aktiehandel Trader*
Fast courtage per avräkningsnota, svenska och nordiska papper
99,00 kr99,00 kr
Tillvalet Aktiehandel Trader*
Fast courtage per avräkningsnota övriga utländska papper (Mäklaravgift om 0,1-0,3% av köpeskillingen tillkommer)
199,00 kr199,00 kr
Tillvalet Mobilbanken*
Årsavgift
0,00 kr
0,00 kr
Kortläsare
En kortläsare ingår kostnadsfritt. Vill du ha flera kortläsare är priset per styck
110,00 kr110,00 kr

*För att använda tillvalen behöver du ett transaktionskonto i Nordea (löne- eller checkkonto). Priserna gäller när du handlar via Internetbanken eller Telefonbankens Talsvar (gäller ej Aktiehandel Trader och Värdepapperstjänst Bas).

Check-in kunder

Internetbanken
SpecifikationCheck-in kundOrdinarie pris
Grundutbud0,00 kr0,00 kr
Tillvalet Betalningar*
Månadsvis betalning
0,00 kr12,00 kr
Tillvalet Betalningar*
Årsvis betalning
0,00 kr144,00 kr
Tillvalet Aktiehandel Classic*
Årsavgift
0,00 kr0,00 kr
Tillvalet Aktiehandel Classic*
Fast courtage per avräkningsnota, svenska och nordiska papper
99,00 kr99,00 kr
Tillvalet Aktiehandel Classic*
Fast courtage per avräkningsnota övriga utländska papper (Mäklaravgift om 0,1-0,3% av köpeskillingen tillkommer)
199,00 kr199,00 kr
Tillvalet Aktiehandel Classic*
Överföring av aktieinnehav mellan VP-konton, per post (minst 60 kr per uppdrag)
10,00 kr10,00 kr
Tillvalet Värdepapperstjänst Bas* 
Årsavgift
0,00 kr0,00 kr
Tillvalet Värdepapperstjänst Bas* 
Fast courtage per avräkningsnota
99,00 kr99,00 kr
Tillvalet Aktiehandel Trader*
Pris per månad (inkl moms)
0,00 kr0,00 kr
Tillvalet Aktiehandel Trader*
Fast courtage per avräkningsnota, svenska och nordiska papper
99,00 kr99,00 kr
Tillvalet Aktiehandel Trader*
Fast courtage per avräkningsnota övriga utländska papper (Mäklaravgift om 0,1-0,3% av köpeskillingen tillkommer)
199,00 kr199,00 kr
Tillvalet Mobilbanken*
Årsavgift
0,00 kr
0,00 kr
Kortläsare
En kortläsare ingår kostnadsfritt. Vill du ha flera kortläsare är priset per styck
110,00 kr110,00 kr

*För att använda tillvalen behöver du ett transaktionskonto i Nordea (löne- eller checkkonto). Priserna gäller när du handlar via Internetbanken eller Telefonbankens Talsvar (gäller ej Aktiehandel Trader och Värdepapperstjänst Bas).

Student

Internetbanken
SpecifikationStudentOrdinarie pris
Grundutbud0,00 kr
0,00 kr
Tillvalet Betalningar*
Månadsvis betalning
0,00 kr
12,00 kr
Tillvalet Betalningar*
Årsvis betalning
0,00 kr
144,00 kr
Tillvalet Aktiehandel Classic*
Årsavgift
0,00 kr0,00 kr
Tillvalet Aktiehandel Classic*
Fast courtage per avräkningsnota, svenska och nordiska papper
99,00 kr99,00 kr
Tillvalet Aktiehandel Classic*
Fast courtage per avräkningsnota övriga utländska papper (Mäklaravgift om 0,1-0,3% av köpeskillingen tillkommer)
199,00 kr199,00 kr
Tillvalet Aktiehandel Classic*
Överföring av aktieinnehav mellan VP-konton, per post (minst 60 kr per uppdrag)
10,00 kr10,00 kr
Tillvalet Värdepapperstjänst Bas* 
Årsavgift
0,00 kr0,00 kr
Tillvalet Värdepapperstjänst Bas* 
Fast courtage per avräkningsnota
99,00 kr99,00 kr
Tillvalet Aktiehandel Trader*
Pris per månad (inkl moms)
0,00 kr0,00 kr
Tillvalet Aktiehandel Trader*
Fast courtage per avräkningsnota, svenska och nordiska papper
99,00 kr99,00 kr
Tillvalet Aktiehandel Trader*
Fast courtage per avräkningsnota övriga utländska papper (Mäklaravgift om 0,1-0,3% av köpeskillingen tillkommer)
199,00 kr199,00 kr
Tillvalet Mobilbanken*
Årsavgift
0,00 kr
0,00 kr
Kortläsare
En kortläsare ingår kostnadsfritt. Vill du ha flera kortläsare är priset per styck
110,00 kr110,00 kr

*För att använda tillvalen behöver du ett transaktionskonto i Nordea (löne- eller checkkonto). Priserna gäller när du handlar via Internetbanken eller Telefonbankens Talsvar (gäller ej Aktiehandel Trader och Värdepapperstjänst Bas).

Ordinarie pris

Internetbanken
SpecifikationOrdinarie pris
Grundutbud0,00 kr
Tillvalet Betalningar*
Månadsvis betalning
12,00 kr
Tillvalet Betalningar*
Årsvis betalning
144,00 kr
Tillvalet Aktiehandel Classic*
Årsavgift
0,00 kr
Tillvalet Aktiehandel Classic*
Fast courtage per avräkningsnota, svenska och nordiska papper
99,00 kr
Tillvalet Aktiehandel Classic*
Fast courtage per avräkningsnota övriga utländska papper (Mäklaravgift om 0,1-0,3% av köpeskillingen tillkommer)
199,00 kr
Tillvalet Aktiehandel Classic*
Överföring av aktieinnehav mellan VP-konton, per post (minst 60 kr per uppdrag)
10,00 kr
Tillvalet Värdepapperstjänst Bas* 
Årsavgift
0,00 kr
Tillvalet Värdepapperstjänst Bas* 
Fast courtage per avräkningsnota
99,00 kr
Tillvalet Aktiehandel Trader*
Pris per månad (inkl moms)
0,00 kr
Tillvalet Aktiehandel Trader*
Fast courtage per avräkningsnota, svenska och nordiska papper
99,00 kr
Tillvalet Aktiehandel Trader*
Fast courtage per avräkningsnota övriga utländska papper (Mäklaravgift om 0,1-0,3% av köpeskillingen tillkommer)
199,00 kr
Tillvalet Mobilbanken*
Årsavgift
0,00 kr
Kortläsare
En kortläsare ingår kostnadsfritt. Vill du ha flera kortläsare är priset per styck
110,00 kr

*För att använda tillvalen behöver du ett transaktionskonto i Nordea (löne- eller checkkonto). Priserna gäller när du handlar via Internetbanken eller Telefonbankens Talsvar (gäller ej Aktiehandel Trader och Värdepapperstjänst Bas).

Villkor Internetbanken

Internetbanken Privat är öppen för alla privatpersoner som har fyllt 11 år.

Om du vill komplettera grundutbudet med något av tillvalen Betalningar, Aktiehandel Classic eller Aktiehandel Trader behöver du ha ett transaktionskonto i Nordea (löne- eller checkkonto). 

Nordea via Internet och telefon, Allmänna villkor (pdf, 189 KB)

Nordeas Internet and Telephone services, General terms and conditions (pdf, 196 KB)

Tips om Internet, mobil och telefon

Woman by computer 

Säkerhet och bedrägerier

Så här skyddar du dig mot bedrägerier på nätet.

Woman hand holding mobile phone 

Vilka ärenden kan jag göra var?

Här får du svar på vad du kan göra i olika kanaler.