Skogslikvidkonto

Ett eget bankkonto för skogsägare - så kan du särskilja dina skogslikvider från dina privata konton.

Om Skogslikvidkonto Mer fakta Specialistgruppen Priser och villkor Om Skogslikvidkonto

Om Skogslikvidkonto

Skogslikvidkonto är ett sparkonto för skogsägare. Det är avsett för skogslikvider och andra inkomster. Räntan är högre än på vanliga bankkonton eftersom det ofta är frågan om större belopp som kommer att stå inne en längre tid.

Dina fördelar:

  • Du håller isär dina skogslikvider från dina privata konton.
  • Ett tryggt buffertsparande till hög ränta.
  • Du har fritt antal uttag från kontot. Räntan påverkas inte av antal uttag.
  • Ökar dina möjligheter till räntefördelning och resultatplanering via expansionsfond.
  • Du kan ha Fastränteplacering kopplat till Skogslikvidkontot på hela eller delar av kontot.

Information om den statliga insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. 

Utöver detta kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.

Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297), värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, pensionsstiftelser, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

Läs mer om insättningsgarantin.Öppnas i nytt fönster

Mer fakta

Ett konto för din kassa som ska räcka fram till nästa avverkning

Ett konto för din kassa som ska räcka fram till nästa avverkning.

I avvaktan på skogskontoinsättning

Kontot fungerar som en "mellanlagring" av skogslikvider i avvaktan på insättning till Skogskonto och kommande utgifter och skatter.

Du får en konkurrenskraftig placering med flera möjligheter

Du kan välja olika alternativ för placering på Skogslikvidkonto:

  • Buffertsparande med rörlig ränta som följer marknadsräntorna, helt utan avgifter och uttagsbegränsningar.
  • Fastränteplacering där du kan binda räntan.

Vi erbjuder fastränteplacering på hela eller delar av kontot, löptider från 1 månad upp till 5 år. Det finns möjlighet till förtidsinlösen mot kostnad, se under fliken Räntor, pris och villkor. Ibland är räntenivån högre vid längre bindningstider. Då kan det vara en bra idé att binda ett belopp du vet att du inte kommer att behöva. Skogslikvidkonto kan bara öppnas av fysisk person eller dödsbo som bedriver enskild näringsverksamhet som skogsägare. Det går att öppna gemensamt konto med flera kontohavare som disponerar kontot var för sig.

Behållningen vid varje årsskifte ökar möjligheten att skatta av vinsten för räntefördelning (30 procent kapitalskatt) istället för beskattning ovanpå tjänsteinkomsten (i regel 48-68 procent skatt inklusive sociala avgifter) vilket ger en lägre skattebelastning.

Din inkomstdeklaration

Genom namnet Skogslikvidkonto minskar risken för att din ekonomiske rådgivare ska missa att ta med Skogslikvidkontot som en tillgång i näringsverksamheten.

Den behållning som står inne på kontot den 31 december varje år ökar dina möjligheter till räntefördelning och resultatplanering via expansionsfond. 

Specialistgruppen

Specialistgruppen Jord och Skog

Nordea Jord & Skog är en specialistavdelning för att ge dig som jord- och skogsbrukare en bra service. Nordea Jord & Skog består av nio personer. Samtliga har gedigna jord- och skogsutbildningar och alla är väl förtrogna med praktiskt jord- och skogsbruk. Det är med andra ord människor som förstår din vardag.

Som kund kan du ta kontakt med någon i gruppen, antingen via nedanstående telefonnummer eller via ditt bankkontor. Vi finns här när du behöver en diskussionspartner till exempel vid finansiering av större investeringar, köp av fastighet eller generationsväxlingar.

Kontaktuppgifter

Gunilla AschanÖppnas i nytt fönster

Chef för specialistenheten Jord och Skog, Linköping

Telefon 070-326 14 12

Egon StensekeÖppnas i nytt fönster

Lantmästare, Skövde

Telefon 070-533 20 35

Klas ClassonÖppnas i nytt fönster

Ekonomagronom, Helsingborg

Telefon 070-659 55 64

Johnny ArvidssonÖppnas i nytt fönster

Skogsekonom, Karlstad

Telefon 0730-94 97 00

Rolf NordénÖppnas i nytt fönster

Skogstekniker, Sundsvall

Telefon 070-217 16 13

Gösta LundinÖppnas i nytt fönster

Lantmästare, Jönköping

Telefon 070-256 23 81

Lars HellströmÖppnas i nytt fönster

Ekonomagronom, Kristianstad

Telefon 076-808 22 87

Elisabet ÅforsÖppnas i nytt fönster

Jägmästare, Nyköping

Telefon 072-700 68 24

Lars GustafssonÖppnas i nytt fönster

Företagsekonom, Borlänge

Telefon 070-878 76 23

Priser och villkor

Ränta

Du kan välja att ha delar av samma konto med både rörlig och fast ränta.

Ränta för Skogslikvidkonto (för närvarande)
SpecifikationRäntesats
Rörlig ränta på hela saldot, på det som inte är bundet i Fastränteplacering0,65 %
Med Fastränteplacering kan du binda ett belopp under en bestämd tid med fast ränta.
Räntor för Fastränteplacering (för närvarande)
Populära bindningstiderRäntaEffektiv årsränta
6 månader*0,15 %0,15 %
1 år*0,15 %0,15 %
2 år*0,15 %0,15 %

*Minsta belopp att placera är 10.000 kronor och högsta belopp att placera är 20.000.000 kronor. För placering av större belopp eller uppgift om ränta på andra löptider kontakta din Personliga Bankman alternativt ring 0771-22 44 88 om du är privatkund eller 0771-350 360 om du är företagskund.

Räntan gäller tills vidare, men kan komma att upphöra eller justeras vid förändringar i marknaden eller av andra skäl.

Räkneexempel på vilken ränta som erhålls

  • 100.000 kronor placerat i 6 månader till årsränta 0,15 % = 75,00 kr 
  • 100.000 kronor placerat i 1 år till årsränta 0,15 % = 152,00 kr
  • 100.000 kronor placerat i 2 år till årsränta 0,15 % = 304,00 kr

Räntan gäller hela bindningstiden och utbetalas vid placeringstidens slut.

Handeln är normalt öppen bankdagar mellan klockan 08.00 och 17.00.

Pris, kostnad för förtidsinlösen

Fastränteplacering
Pris att betala vid förtidsinlösen
Förtidsinlösen kan ske mot en avgift i form av ränteskillnadsersättning. Kostnaden bestäms den dag då avslut sker, dock minst 300 kronor. Uppgifter om kostnaden vid förtidslösen lämnas av banken.

Om sparande

Korg med kantareller 

Kom igång och börja spara

Med ett månadssparande i fonder eller konton kan du bygga upp en buffert eller ett större kapital för ekonomisk trygghet och valfrihet i vardagen.

Sail boat stem 

Tips till dig som vill börja spara

Hur du ska spara beror på din livssituation. En gyllene regel är dock att sprida riskerna. Läs mer om sparande här!