Fastränteplacering

Att placera dina pengar på ett konto med fast ränta är ett tryggt val. Du vet redan innan vilken ränta du kommer få. Det passar dig som vill ha ett lönsamt sparande utan risk.

Om Fastränteplacering Mer fakta Priser och villkor Om Fastränteplacering

Om Fastränteplacering

Har du ett sparkapital på minst 10.000 kronor kan du välja Fastränteplacering, eller så kallat fasträntekonto. Då kan du spara säkert och du vet redan innan vilken ränta du kommer att få.

Dina fördelar:

  • Du väljer på olika bindningstider, från sex månader upp till fem år.
  • Du får möjlighet till högre ränta än på vanligt sparkonto.
  • Du får samma ränta under hela bindningstiden och vet i förväg vilken ränta du får.
  • Du kan ta ut pengarna i förtid men då mot avgift för förtidslösen. Uttag måste avse hela placeringen.

Information om den statliga insättningsgarantin

Fastränteplaceringen omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100.000 euro. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 20 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Läs mer om insättningsgarantinÖppnas i nytt fönster.

Mer fakta

Få garanterad ränta på belopp du kan avvara en bestämd tid

Fastränteplacering är ett intressant alternativ för dina sparade pengar. Genom att du kan binda hela eller delar av ett kapital som du har insatt på ett sparkonto kan du få möjlighet till högre ränta/avkastning på dina sparade pengar. Det finns olika bindningstider på fasträntekonton vilket gör att ditt sparande kan anpassas efter dina behov och sparmål.

Fastränteplaceringen kopplas till ett av dina sparkonton. Det innebär att insättning och avslut alltid hanteras via det kontot.

Via Internetbanken har du kontroll på placeringen och kontot och kan se alla transaktioner och villkor.

Fast ränta

Räntan är fast och förutbestämd under hela bindningstiden. Den är normalt högre än vad du får på ett vanligt sparkonto med rörlig ränta. Den ränta du får bestäms utifrån marknadsräntan den dag som placeringen sker. Hela räntan betalas ut på förfallodagen.

Avslut i förtid / uttagsmöjlighet 

Du kan välja att avsluta placeringen i förtid mot en avgift i form av ränteskillnadsersättning. Kostnaden bestäms den dag då avslutet sker, dock minst 300 kronor. Uppgifter om kostnaden lämnas av banken.

Priser och villkor

Priser och räntor för Fastränteplacering

Räntor för Fastränteplacering (för närvarande)
Bindningstider*RäntaEffektiv årsränta
6 månader0,15 % 0,15 % 
1 år0,15 %0,15 %
2 år0,20 %0,20 %
3 år0,35 % 0,35 % 
5 år 0,80 % 0,79 % 

*Minsta belopp att placera är 10.000 kronor och högsta belopp att placera är 20.000.000 kronor. Erbjudandet gäller för privatkunder. För placering av större belopp eller uppgift om ränta på andra löptider kontakta din Personliga Bankman alternativt ring 0771-22 44 88.

Räntan gäller tills vidare, men kan komma att upphöra eller justeras vid förändringar i marknaden eller av andra skäl.

Räkneexempel på vilken ränta som du kan få

  • 100.000 kronor placerat i 3 år till årsränta 0,35 % = 1 065,00 kr

Handeln är normalt öppen bankdagar mellan klockan 08.00 och 17.00.

Pris, kostnad för förtidsinlösen

Fastränteplacering
Pris att betala vid förtidsinlösen
Förtidsinlösen kan ske mot en avgift i form av ränteskillnadsersättning. Kostnaden bestäms den dag då avslut sker, dock minst 300 kronor. Uppgifter om kostnaden vid förtidsinlösen lämnas av banken.

Om sparande

Basket with chanterelles  

Kom igång och börja spara

Med ett månadssparande i fonder eller konton kan du bygga upp en buffert eller ett större kapital för ekonomisk trygghet och valfrihet i vardagen.

Sail boat stem  

Tips till dig som vill komma igång med ditt sparande

Hur du ska spara beror på din livssituation. En gyllene regel är dock att sprida riskerna. Läs mer om sparande här!