Investeringssparkonto, ISK - handla utan att deklarera

Spara i fonder och olika värdepapper på ett Investeringssparkonto och slipp deklarationskrångel. Du behöver inte deklarera för dina vinster och förluster eftersom kontot schablonbeskattas. Investeringssparkontot kostar dig ingenting. Öppna ditt konto idag!

Om Investeringssparkonto Mer fakta Priser och villkor Om Investeringssparkonto

Om Investeringssparkonto, ISK

Du kan välja mellan två former av Investeringssparkonton, ISK Classic och ISK Trader. ISK Classic passar de allra flesta. ISK Trader riktar sig till dig som är intresserad av lite mer avancerade värdepappersaffärer.

Dina fördelar:

 • Inget krångel med deklarationen.
 • Enkelt att följa placeringsråd utan att behöva fundera på skattekonsekvenser när du gör omplaceringar i din sparportfölj.
 • Möjlighet att placera i flera olika sparformer.

Insättningsgaranti och investerarskydd

Likvidkontona inom Nordeas investeringssparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100.000 euro. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 20 arbetsdagar från den dag banken försattas i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

För finansiella instrument som Nordea tagit emot för kunds räkning, såsom finansiella instrument som förtecknas i depå (ISK Trader) samt andelar i extern fond och andelar i Nordeas SICAV-bolag (både ISK Classic och ISK Trader), gäller det så kallade investerarskyddet som ger kund ersättning för förlorade tillgångar upp till 250.000 kronor per institut. Investerarskyddet omfattar dock inte tillgångar som är kontoförda på servicekonto eller andelar i fonder som förvaltas av bolag inom Nordeakoncernen (både ISK Classic och ISK Trader) då dessa inte berörs av om Nordea skulle gå i konkurs. Kund som vill ha ersättning från investerarskyddet ska senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställa sitt krav till Riksgälden.

Mer fakta

Mer fakta om Investeringssparkonto

Investeringssparkonto, ISK, är en sparform som passar de flesta. Du kan kombinera ditt sparande i fonder och enskilda värdepapper hur du vill. När du önskar kan du göra omplaceringar och försäljningar inom ramen för ditt ISK utan att fundera på skattekonsekvenser.

ISK Classic och ISK Trader

Hos Nordea har du möjlighet att välja mellan två Investeringssparkonton: ISK Classic och ISK Trader.

ISK Classic passar de allra flesta. Här kan du samla ditt sparande i fonder och värdepapper på ett och samma ställe. Du kan enkelt följa våra placeringsråd eftersom du slipper deklarera för omplaceringar inom ditt ISK.

Vill du handla med OM-derivat, få bevakning vid emissioner, tillgång till analysförslag och affärsförslag kan ISK Trader vara något för dig.

Aktietjänster

För att du enkelt ska kunna handla värdepapper i ditt ISK ingår automatiskt en av Nordeas aktiehandelstjänster. För ISK Classic ingår Aktiehandel Classic och för ISK Trader ingår Aktiehandel Trader.

Beskattning

Ett Investeringssparkonto, ISK är en schablonbeskattad sparform, vilket betyder att du slipper skattekonsekvenser vid köp, försäljning, omplacering och kontantuttag. Skatten beräknas på en schablonintäkt och tas ut oavsett om värdet på investeringssparkontot ökat eller minskat.

ISK Classic

ISK Classic är vårt förstahandsalternativ som passar de allra flesta. Här kan du samla ditt sparande i fonder och värdepapper på ett och samma ställe.

Fakta om Investeringssparkonto Classic
Specifikation
Pris0 kr per år
Utbud
 • Fondandelar ur Nordeas fondsortiment 
 • Andelar i ett urval av externt förvaltade fonder (gäller Private Banking- och Premiumkunder)
 • Svenska värdepapper 
Förval av värdepapperDina värdepapper är registrerade i ditt namn på ett Servicekonto hos Euroclear
Analys

Nordeas syn på marknaden och enskilda värdepapper via publikationerna: 

 • Morgonrapport 
 • Veckobrev 
 • Månadspublikationen 
 • Aktiemarknadsnytt
AktiehandelstjänstAktiehandel Classic

ISK Trader

ISK Trader passar dig som är intresserad av att handla med värdepapper ofta, få tillgång till affärsförslag och tekniska analyser. Dina värdepapper förvaras i en depå.

Fakta Investeringssparkonto Trader
Specifikation
Pris0,00 kr kronor per månad
Utbud
 • Fondandelar ur Nordeas fondsortiment 
 • Andelar i ett urval av externt förvaltade fonder (gäller Private Banking- och Premiumkunder) 
 • Svenska värdepapper inkl OM-derivat (kräver OM-avtal)
 • Nordiska aktier och ETF:er 
 • Ett brett utbud av värdepapper noterade på europeiska och nordamerikanska marknader.
Förvar av värdepapperDina värdepapper är förvaltarregistrerade i en depå hos Nordea. Emissionsbevakning ingår
Analys

Långa och korta affärsförslag samt omfattande analysmaterial från Nordea Markets och Standard & Poor’s.

Nordeas syn på marknaden och enskilda värdepapper via publikationerna: 

 • Morgonrapport
 • Veckobrev 
 • Månadspublikationen 
 • Aktiemarknadsnytt 
AktiehandelstjänstAktiehandel Trader
Tillval
 • Handel med OM-derivat
 • Börsmäklartjänsten
 • Trader Edge

Möjliga placeringar

Du kan bland annat placera i följande sparformer:

 • Svenska, nordiska och utländska aktier
 • Fondandelar ur Nordeas breda fondsortiment
 • Andelar i ett urval av externt förvaltade fonder (gäller för Private Banking- och Premiumkunder)
 • Andelar i börshandlade fonder, så kallade ETF:er
 • Kapitalskyddade placeringar, såsom aktieobligationer
 • Marknadsplaceringar, såsom bevis
 • Hävstångsplaceringar
 • Privatobligationer
 • Warranter och certifikat
 • Köp- och teckningsoptioner
 • Rätter, exempelvis teckningsrätter
 • Likvida medel

Läs mer om Godkända placeringar inom ISK Classic (pdf, 19 KB)

Läs mer om Godkända placeringar inom ISK Trader (pdf, 131 KB)

Beräkning av schablonintäkt och beskattning

Ett Investeringssparkonto, ISK är en schablonbeskattad sparform. Skatten baseras på en förväntad genomsnittlig avkastning, en schablonintäkt, och tas ut oavsett om värdet på investeringssparkontot ökat eller minskat.

För att räkna fram schablonintäkten multipliceras kapitalunderlaget med statslåneräntan 30 november året innan. Kapitalunderlaget är värdet på kontots innehav den 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober tillsammans med årets insättningar/överföringar, alltså allt nya pengar som kommit in, delat med fyra. På schablonintäkten betalas sedan 30 procent skatt.

Så här kan det se ut:

Du sätter in 3.000 kronor i mars och sedan ytterligare 4.000 kronor i juni. I september tar du ut 2.000 kronor. Om vi räknar bort eventuell värdeförändring i tillgångarna får vi följande saldon vid ingången av varje kvartal. Statslåneräntan per den 30 november 2013 är 2,09 procent.

DatumSaldo
Saldo 1 jan0 kr
Saldo 1 april3.000 kr
Saldo 1 juli7.000 kr
Saldo 1 oktober5.000 kr

Kapitalunderlaget blir då: (0 + 3.000 + 7.000 + 5.000 + 7.000 ) / 4 = 5.500 kronor. 
Schablonintäkten blir: 5.500 * 0,0209 = 114,95 kronor

På detta betalas 30 procent skatt: 114,95 kr * 0,3 = 34 kronor

Priser och villkor

Priser ISK Classic

ISK Classic i sig kostar ingenting. Däremot tas det ut sedvanliga kostnader för underliggande produkter som exempelvis courtage vid köp av enskilda värdepapper enligt prislistan nedan. Placerar du i fonder tas en fondförvaltningsavgift ut, storleken beror på val av fond. Avgifter för fonder samt fondkurser hittar du på sidan vårt fondutbud.

Ränta
SpecifikationRänta (för närvarande)
Investeringssparkonto Aktielikvidkonto0,00 % (2014-07-09)
Pris per avräkningsnota för handel med svenska och nordiska enskilda värdepapper
Via InternetbankenPris
Förmåns-, Premium- och Private Banking-kunder59,00 kr
Övriga kunder99,00 kr
Via Nordeakontor Pris
Courtage, i % av köpeskillingen        0,50 % (minst 250 kr)            
Pris per avräkningsnota för handel med utländska noterade enskilda värdepapper
Via InternetbankenPris
Förmåns-, Premium- och Private Banking-kunder159,00 kr
Övriga kunder199,00 kr
Utländsk avgift, i % av köpeskillingen0,1-0,3 %
Via NordeakontorPris
Courtage, i % av köpeskillingen0,50 % (minst 500 kr)
Utländsk avgift, i % av köpeskillingen0,1-0,3 %

Priser ISK Trader

ISK Trader i sig kostar ingenting. Däremot tas det ut sedvanliga kostnader för underliggande produkter som exempelvis courtage vid köp av enskilda värdepapper enligt prislistan nedan. Placerar du i fonder tas en fondförvaltningsavgift ut, storleken beror på val av fond. Avgifter för fonder samt fondkurser hittar du på sidan vårt fondutbud.

Ränta

ISK Depålikvidkonto 0,40 %.

Priser för Aktiehandel Trader

Aktiehandel Trader
Specifikation RäntaRänta            
Depålikvidkonto0,00 %
Specifikation PrisPris 


Svenska och nordiska värdepapper
Fast pris per avräkningsnota (Premiumkund, Förmånskund, kund i Private Banking samt företagskunder med namngiven kontakt i banken)59 kr
Fast pris per avräkningsnota (Övriga kunder)99 kr
Utländskt noterade värdepapper
Fast pris per avräkningsnota (Premiumkund, Förmånskund, kund i Private Banking samt företagskunder med namngiven kontakt i banken)159,00 kr
Fast pris per avräkningsnota (övriga kunder)199,00 kr
Utländsk avgift0,01-0,55 %
OM-derivat
Courtage Aktie- och indexoptioner
Aktie- och indexoptioner1,70 %
Minimicourtage250,00 kr
Courtage Aktieterminer
Köpeskilling upp till 500.0000,40 %
För delbelopp över 500.0000,30 %
Minimicourtage250,00 kr
Courtage Indexfutures
Indexfutures, per kontrakt18,75 kr
Minimicourtage250,00 kr
Clearingavgift för optioner
Aktieoptioner, per kontrakt om kurs =<3 kr5,00 kr
Aktieoptioner, per kontrakt om kurs > 3 kr14,00 kr
Aktieoptioner, per kontrakt för antal kontrakt överstigande 2.0001,50 kr
Aktieoptioner, per kontrakt för antal kontrakt överstigande 10.0000,50 kr
Indexoptioner, per kontrakt om kurs =< 3 kr5,00 kr
Indexoptioner, per kontrakt om kurs < 3 kr8,00 kr
Den här prislistan gäller när du handlar online. När du handlar med värdepapper via kontor, kundcenter eller Värdepappersdesken gäller en annan prislista (pdf, 100 KB).

Om placeringar

Woman by computer  

Viktigt att veta om placeringar

Här hittar du information som är bra att ta del av innan du placerar pengar.

Couple walking in the city  

Börja månadsspara

Med ett månadssparande i fonder eller konton kan du bygga upp en buffert eller ett större kapital för ekonomisk trygghet och valfrihet i vardagen.