Investeringssparkonto, ISK – handla utan att deklarera

Spara i fonder och olika värdepapper på ett Investeringssparkonto och slipp deklarationskrångel. Du behöver inte deklarera för dina vinster och förluster eftersom kontot schablonbeskattas. Investeringssparkontot kostar dig ingenting. Öppna ditt Investeringssparkonto redan idag!

Om Investeringssparkonto Mer fakta Priser och villkor Om Investeringssparkonto

Om Investeringssparkonto, ISK

Nordea erbjuder ett ISK med möjlighet att handla med ett brett utbud av fonder. Vill du handla med värdepapper ansluter du enkelt en av våra aktiehandelstjänster till ditt ISK.

Dina fördelar:

 • Inget krångel med deklarationen.
 • Enkelt att följa placeringsråd utan att behöva fundera på skattekonsekvenser när du gör omplaceringar i din sparportfölj.
 • Möjlighet att placera i flera olika sparformer.


Insättningsgaranti och investerarskydd

Likvidkontona inom Nordeas investeringssparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100.000 euro. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 20 arbetsdagar från den dag banken försattas i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

För finansiella instrument som Nordea tagit emot för kunds räkning, såsom finansiella instrument som förtecknas i depå (ISK Trader) samt andelar i extern fond och andelar i Nordeas SICAV-bolag (både ISK Classic och ISK Trader), gäller det så kallade investerarskyddet som ger kund ersättning för förlorade tillgångar upp till 250.000 kronor per institut. 

Investerarskyddet omfattar dock inte tillgångar som är kontoförda på servicekonto eller andelar i fonder som förvaltas av bolag inom Nordeakoncernen (både ISK Classic och ISK Trader) då dessa inte berörs av om Nordea skulle gå i konkurs. Kund som vill ha ersättning från investerarskyddet ska senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställa sitt krav till Riksgälden.

Mer fakta

ISK passar de flesta

Investeringssparkonto, ISK, är en sparform som passar de flesta. Du kan kombinera ditt sparande i fonder och enskilda värdepapper hur du vill. När du önskar kan du göra omplaceringar och försäljningar inom ramen för ditt ISK utan att fundera på skattekonsekvenser.

För dig som vill handla med fonder

Nordea erbjuder ett ISK med möjlighet att handla med ett brett utbud av fonder. Du samlar ditt fondsparande och får en bra överblick. Dessutom slipper du deklarera när du köper och säljer fonder.

För dig som vill handla med aktier och andra värdepapper

Vill du utöver fonder även handla med aktier och andra värdepapper behöver du ansluta en aktiehandelstjänst till ditt ISK. Det gör du enkelt när du öppnar ditt ISK i internetbanken.  

Aktiehandel Classic passar de flesta. Är du intresserad av mer avancerade värdepappersaffärer såsom handel med certifikat, derivat och warranter ska du istället välja att ansluta Aktiehandel Trader till ditt ISK.  

ISK

ISK är en sparform som passar de allra flesta. Här samlar du ditt sparande i fonder på ett och samma ställe.

Fakta om ISK
Specifikation
Pris0 kr per år
Utbud
 • Fondandelar ur Nordeas fondsortiment
 • Andelar i ett urval av externt förvaltade fonder (gäller Private Banking- och Premiumkunder)

ISK med Aktiehandel Classic

Vill du handla med aktier och andra värdepapper inom ramen för ditt ISK behöver du ansluta Aktiehandel Classic till ditt ISK. Det gör du enkelt när du öppnar ditt ISK i Internetbanken.

Fakta om ISK med Aktiehandel Classic
Specifikation
Pris0 kr per år
Utbud
 • Fondandelar ur Nordeas fondsortiment 
 • Andelar i ett urval av externt förvaltade fonder (gäller Private Banking- och Premiumkunder)
 • Svenska värdepapper 
Förvar av värdepapperDina värdepapper är registrerade i ditt namn på ett Servicekonto hos Euroclear
Analys

Nordeas syn på marknaden och enskilda värdepapper via publikationerna: 

 • Morgonrapport 
 • Veckobrev 
 • Månadspublikationen 
 • Aktiemarknadsnytt
AktiehandelstjänstAktiehandel Classic

ISK med Aktiehandel Trader

För dig som är intresserad av lite mer avancerade värdepappersaffärer, såsom handel med certifikat, derivat och warranter kan ansluta Aktiehandel Trader till ditt ISK. Då får du dessutom tillgång till affärsförslag och tekniska analyser.

Fakta ISK med Aktiehandel Trader
Specifikation
Pris0,00 kr kronor per månad
Utbud
 • Fondandelar ur Nordeas fondsortiment. 
 • Andelar i ett urval av externt förvaltade fonder (gäller Private Banking- och Premiumkunder). 
 • Svenska värdepapper inkl OM-derivat (kräver OM-avtal).
 • Nordiska aktier och ETF:er.
 • Ett brett utbud av värdepapper noterade på europeiska och nordamerikanska marknader.
Förvar av värdepapperDina värdepapper är förvaltarregistrerade i en depå hos Nordea. Emissionsbevakning ingår.
Analys

Långa och korta affärsförslag samt omfattande analysmaterial från Nordea Markets och Standard & Poor’s.

Nordeas syn på marknaden och enskilda värdepapper via publikationerna: 

 • Morgonrapport
 • Veckobrev 
 • Månadspublikationen 
 • Aktiemarknadsnytt 
AktiehandelstjänstAktiehandel Trader
Tillval
 • Handel med OM-derivat
 • Börsmäklartjänsten
 • Trader Edge

Möjliga placeringar

Du kan bland annat placera i följande sparformer:

 • Fondandelar ur Nordeas breda fondsortiment
 • Svenska, nordiska och utländska aktier
 • Andelar i ett urval av externt förvaltade fonder (gäller för Private Banking- och Premiumkunder)
 • Andelar i börshandlade fonder, så kallade ETF:er
 • Kapitalskyddade placeringar, såsom aktieobligationer
 • Marknadsplaceringar, såsom bevis
 • Hävstångsplaceringar
 • Privatobligationer
 • Warranter och certifikat
 • Köp- och teckningsoptioner
 • Rätter, exempelvis teckningsrätter
 • Likvida medel

Läs mer om Godkända placeringar inom ISK med Aktiehandel Classic (pdf, 19 KB)

Läs mer om Godkända placeringar inom ISK med Aktiehandel Trader (pdf, 131 KB)

Beräkning av schablonintäkt och beskattning

Ett Investeringssparkonto, ISK är en schablonbeskattad sparform. Skatten baseras på en förväntad genomsnittlig avkastning, en schablonintäkt, och tas ut oavsett om värdet på investeringssparkontot ökat eller minskat.

För att räkna fram schablonintäkten multipliceras kapitalunderlaget med statslåneräntan 30 november året innan. Kapitalunderlaget är värdet på kontots innehav den 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober tillsammans med årets insättningar/överföringar, alltså allt nya pengar som kommit in, delat med fyra. På schablonintäkten betalas sedan 30 procent skatt.

Så här kan det se ut:

Du sätter in 3.000 kronor i mars och sedan ytterligare 4.000 kronor i juni. I september tar du ut 2.000 kronor. Om vi räknar bort eventuell värdeförändring i tillgångarna får vi följande saldon vid ingången av varje kvartal. Statslåneräntan per den 30 november 2014 är 0,90 procent.

DatumSaldo
Saldo 1 jan0 kr
Saldo 1 april3.000 kr
Saldo 1 juli7.000 kr
Saldo 1 oktober5.000 kr

Kapitalunderlaget blir då: (0 + 3.000 + 7.000 + 5.000 + 7.000 ) / 4 = 5.500 kronor. 
Schablonintäkten blir: 5.500 * 0,0090 = 49,50 kronor

På detta betalas 30 procent skatt: 49,50 kr * 0,3 = 14,85 kronor

Priser och villkor

Priser ISK

ISK kostar ingenting. Däremot tas det ut sedvanlig fondförvaltningsavgifter för underliggande fonder. Avgiften beror på val av fond, läs mer på sidan vårt fondutbud.

Ränta
SpecifikationRänta (för närvarande)
Investeringssparkonto Aktielikvidkonto0,00 % (2014-07-09)

Priser ISK med Aktiehandelstjänst Classic

ISK med Aktiehandelstjänst Classic i sig kostar ingenting. Däremot tas det ut sedvanliga kostnader för underliggande produkter som exempelvis courtage vid köp av enskilda värdepapper enligt prislistan nedan. Placerar du i fonder tas en fondförvaltningsavgift ut, storleken beror på val av fond. Avgifter för fonder samt fondkurser hittar du på sidan vårt fondutbud.

Ränta
SpecifikationRänta (för närvarande)
Investeringssparkonto Aktielikvidkonto0,00 % (2014-07-09)
Pris per avräkningsnota för handel med svenska och nordiska enskilda värdepapper
Via InternetbankenPris
Förmåns-, Premium- och Private Banking-kunder59,00 kr
Övriga kunder99,00 kr
Via Nordeakontor Pris
Courtage, i % av köpeskillingen        0,50 % (minst 250 kr)            
Pris per avräkningsnota för handel med utländska noterade enskilda värdepapper
Via InternetbankenPris
Förmåns-, Premium- och Private Banking-kunder159,00 kr
Övriga kunder199,00 kr
Utländsk avgift, i % av köpeskillingen0,1-0,3 %
Via NordeakontorPris
Courtage, i % av köpeskillingen0,50 % (minst 500 kr)
Utländsk avgift, i % av köpeskillingen0,1-0,3 %

Priser ISK med Aktiehandelstjänst Trader

ISK med Aktiehandelstjänst Trader i sig kostar ingenting. Däremot tas det ut sedvanliga kostnader för underliggande produkter som exempelvis courtage vid köp av enskilda värdepapper enligt prislistan nedan. Placerar du i fonder tas en fondförvaltningsavgift ut, storleken beror på val av fond. Avgifter för fonder samt fondkurser hittar du på sidan vårt fondutbud.

Priser för Aktiehandel Trader

Aktiehandel Trader
Specifikation RäntaRänta            
Depålikvidkonto0,00 %
Specifikation PrisPris 
ISK med Aktiehandelstjänst Trader0 kr
Svenska och nordiska värdepapper
Fast pris per avräkningsnota (Premiumkund, Förmånskund, kund i Private Banking samt företagskunder med namngiven kontakt i banken)59 kr
Fast pris per avräkningsnota (Övriga kunder)99 kr
Utländskt noterade värdepapper
Fast pris per avräkningsnota (Premiumkund, Förmånskund, kund i Private Banking samt företagskunder med namngiven kontakt i banken)159,00 kr
Fast pris per avräkningsnota (övriga kunder)199,00 kr
Utländsk avgift0,01-0,55 %
OM-derivat
Courtage Aktie- och indexoptioner
Aktie- och indexoptioner1,70 %
Minimicourtage250,00 kr
Courtage Aktieterminer
Köpeskilling upp till 500.0000,40 %
För delbelopp över 500.0000,30 %
Minimicourtage250,00 kr
Courtage Indexfutures
Indexfutures, per kontrakt18,75 kr
Minimicourtage250,00 kr
Clearingavgift för optioner
Aktieoptioner, per kontrakt om kurs =<3 kr5,00 kr
Aktieoptioner, per kontrakt om kurs > 3 kr14,00 kr
Aktieoptioner, per kontrakt för antal kontrakt överstigande 2.0001,50 kr
Aktieoptioner, per kontrakt för antal kontrakt överstigande 10.0000,50 kr
Indexoptioner, per kontrakt om kurs =< 3 kr5,00 kr
Indexoptioner, per kontrakt om kurs < 3 kr8,00 kr
Den här prislistan gäller när du handlar online. När du handlar med värdepapper via kontor, kundcenter eller Värdepappersdesken gäller en annan prislista (pdf, 100 KB).

Om placeringar

Woman by computer 

Viktigt att veta om placeringar

Här hittar du information som är bra att ta del av innan du placerar pengar.

Smultron på tråd 

Börja månadsspara

Med ett månadssparande i fonder eller konton kan du bygga upp en buffert eller ett större kapital för ekonomisk trygghet och valfrihet i vardagen.