Investeringssparkonto, ISK - handla utan krångel

Investeringssparkonto är ett sparande där du kan placera i både fonder, aktier och olika börshandlade värdepapper. Du behöver inte tänka på att deklarera vid vinst och förlust eftersom kontot schablonbeskattas.

Dina fördelar

 • Möjlighet att spara både i fonder och enskilda värdepapper. 
 • Inget krångel med deklarationen.
 • Det kostar inget att öppna ISK
 • Du slipper fundera på skattekonsekvensen när du gör omplaceringar
Om Investeringssparkonto Mer fakta Priser och villkor Om Investeringssparkonto

Om Investeringssparkonto, ISK

Investeringssparkonto, ISK, är en sparform som passar de flesta. Du kan kombinera ditt sparande i fonder och enskilda värdepapper hur du vill. När du önskar kan du göra omplaceringar och försäljningar inom ramen för ditt ISK utan att fundera på skattekonsekvenser.

Nordea erbjuder ett ISK med möjlighet att handla med ett brett utbud av fonder. Vill du handla med värdepapper ansluter du enkelt en av våra aktiehandelstjänster till ditt ISK.

Insättningsgaranti

Likvidkontot inom Investeringssparkonton i Nordea omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100.000 euro. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 20 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Investerarskydd

För andelar i extern fond och andelar i Nordeas SICAV-bolag gäller investerarskyddet, vilket ger kund ersättning för förlorade tillgångar vid en konkurssituation upp till 250 000 kronor per institut. 

Investerarskyddet gäller också för finansiella instrument som Nordea tagit emot för kunds räkning och som förtecknas i depå, vilket är fallet för ISK med Värdepappertjänst Depå (fd Aktiehandel Trader).

Kund som vill ha ersättning från investerarskyddet ska senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställa sitt krav till Riksgälden.

Investerarskyddet omfattar inte tillgångar som är kontoförda på servicekonto, vilket är fallet vid ISK med Aktiehandel Classic och ISK med Värdepapperstjänst Bas, eller andelar i fonder som förvaltas av bolag i Nordeakoncernen, då dessa inte berörs om Nordea skulle gå i konkurs.

Mer fakta

För dig som vill handla med fonder

Nordea erbjuder ett ISK med möjlighet att handla med ett brett utbud av fonder. Du samlar ditt fondsparande och får en bra överblick. Dessutom slipper du deklarera när du köper och säljer fonder.

För dig som vill handla med aktier och andra värdepapper

Vill du utöver fonder även spara i aktier och andra värdepapper behöver du ansluta en aktiehandelstjänst till ditt ISK. Det gör du enkelt i Internetbanken.

ISK med Värdepapperstjänst Depå passar dig som förutom fonder vill spara i svenska och utländska aktier och i andra värdepapper. Vi har ett brett utbud att välja bland. ISK med Värdepapperstjänst Bas passar dig som inte handlar så ofta men som ändå vill ha möjligheten att spara i svenska aktier, strukturerade placeringar och premieobligationer.  

ISK

ISK är en sparform som passar de allra flesta. Här samlar du ditt sparande i fonder på ett och samma ställe.

Fakta om ISK
Specifikation
Pris0 kr per år
Utbud

ISK med Värdepappersjänst Depå

Du som vill ha möjlighet att spara i både svenska och utländska aktier, och även i andra värdepapper såsom certifikat och warranter kan ansluta Värdepapperstjänst Depå till ditt ISK. Då får du dessutom tillgång till affärsförslag och tekniska analyser.

Fakta ISK med Värdepapperstjänst Depå
Specifikation
Pris0,00 kr kronor per månad
Utbud
 • Nordeas fondsortiment
 • Ett urval av externt förvaltade fonder (gäller Private Banking- och Premiumkunder). 
 • Svenska värdepapper inkl OM-derivat (kräver OM-avtal).
 • Nordiska aktier och ETF:er.
 • Ett brett utbud av värdepapper noterade på europeiska och nordamerikanska marknader.
Förvar av värdepapperDina värdepapper är förvaltarregistrerade i en depå hos Nordea. Emissionsbevakning ingår.
Analys

Långa och korta affärsförslag samt omfattande analysmaterial från Nordea Markets och Standard & Poor’s.

Nordeas syn på marknaden och enskilda värdepapper via publikationerna: 

 • Morgonrapport
 • Veckobrev
 • Aktiemarknadsnytt 
AktiehandelstjänstVärdepapperstjänst Depå
Tillval
 • Handel med OM-derivat
 • Börsmäklartjänsten
 • Trader Edge

ISK med Värdepapperstjänst Bas

Vill du ha möjlighet att spara i Nordeas kapitalskyddade strukturerade placeringar, premieobligationer och svenska aktier, behöver du ansluta Värdepapperstjänst Bas. Det gör du enkelt när du öppnar ditt ISK i Internetbanken. Om du är intresserad av att handla ofta ska du istället ansluta Värdepapperstjänst Depå. Då kan du även handla i utländska aktier.

Fakta om ISK med Värdepapperstjänst Bas
Specifikation
Pris0 kr per år
Utbud
Förvar av värdepapperDina värdepapper är registrerade i ditt namn på ett Servicekonto hos Euroclear
Analys

Aktiemarknadsnytt ger dig Nordeas syn på marknaden och enskilda värdepapper, 11 gånger/år

AktiehandelstjänstVärdepapperstjänst Bas

ISK med Aktiehandel Classic

Du kan handla med aktier och andra värdepapper inom ramen för ditt ISK tillsammans med Aktiehandel Classic. Tjänsten nyöppnas ej.  

Fakta om ISK med Aktiehandel Classic
Specifikation
Pris0 kr per år
Utbud
Förvar av värdepapperDina värdepapper är registrerade i ditt namn på ett Servicekonto hos Euroclear
Analys

Nordeas syn på marknaden och enskilda värdepapper via publikationerna: 

 • Morgonrapport
 • Veckobrev
 • Aktiemarknadsnytt
AktiehandelstjänstAktiehandel Classic

Beräkning av schablonintäkt och beskattning

Ett Investeringssparkonto, ISK är en schablonbeskattad sparform. Skatten baseras på en förväntad genomsnittlig avkastning, en schablonintäkt, och tas ut oavsett om värdet på investeringssparkontot ökat eller minskat.

För att räkna fram schablonintäkten multipliceras kapitalunderlaget med statslåneräntan 30 november året innan plus 0,75 procent. Kapitalunderlaget är värdet på kontots innehav den 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober tillsammans med årets insättningar/överföringar, alltså allt nya pengar som kommit in, delat med fyra. På schablonintäkten betalas sedan 30 procent skatt.

Så här kan det se ut:

Du sätter in 3.000 kronor i mars och sedan ytterligare 4.000 kronor i juni. I september tar du ut 2.000 kronor. Om vi räknar bort eventuell värdeförändring i tillgångarna får vi följande saldon vid ingången av varje kvartal. Statslåneräntan per den 30 november 2015 var 0,65 procent. Räntan för 2016 blir då 0,65 procent + 0,75 procent = 1,40 procent.

DatumSaldo
Saldo 1 jan0 kr
Saldo 1 april3.000 kr
Saldo 1 juli7.000 kr
Saldo 1 oktober5.000 kr

Kapitalunderlaget blir då: (0 + 3.000 + 7.000 + 5.000 + 7.000 ) / 4 = 5.500 kronor. 
Schablonintäkten blir: 5.500 * 0,0140 = 77 kronor

På detta betalas 30 procent skatt: 77 kr * 0,3 = 23 kronor

Priser och villkor

Priser ISK

ISK kostar ingenting. Däremot tas det ut sedvanlig fondförvaltningsavgifter för underliggande fonder. Avgiften beror på val av fond, läs mer på sidan vårt fondutbud.

Ränta
SpecifikationRänta (för närvarande)
Investeringssparkonto Aktielikvidkonto0,00 % (2014-07-09)

Priser ISK med Värdepapperstjänst Depå

ISK med Värdepappersjänst Depå i sig kostar ingenting. Däremot tas det ut sedvanliga kostnader för underliggande produkter som exempelvis courtage vid köp av enskilda värdepapper enligt prislistan nedan. Placerar du i fonder tas en fondförvaltningsavgift ut, storleken beror på val av fond. Avgifter för fonder samt fondkurser hittar du på sidan vårt fondutbud.

Priser för Värdepapperstjänst Depå

Värdepapperstjänst Depå
Specifikation RäntaRänta            
Depålikvidkonto0,00 %
Specifikation PrisPris 
ISK med Värdepapperstjänst Depå0 kr
Svenska och nordiska värdepapper
Fast pris per avräkningsnota (Premiumkund, Förmånskund, kund i Private Banking samt företagskunder med namngiven kontakt i banken)59 kr
Fast pris per avräkningsnota (Övriga kunder)99 kr
Utländskt noterade värdepapper
Fast pris per avräkningsnota (Premiumkund, Förmånskund, kund i Private Banking samt företagskunder med namngiven kontakt i banken)159,00 kr
Fast pris per avräkningsnota (övriga kunder)199,00 kr
Utländsk avgift0,01-0,55 %
OM-derivat
Courtage Aktie- och indexoptioner
Aktie- och indexoptioner1,70 %
Minimicourtage250,00 kr
Courtage Aktieterminer
Köpeskilling upp till 500.0000,40 %
För delbelopp över 500.0000,30 %
Minimicourtage250,00 kr
Courtage Indexfutures
Indexfutures, per kontrakt18,75 kr
Minimicourtage250,00 kr
Clearingavgift för optioner
Aktieoptioner, per kontrakt om kurs =<3 kr5,00 kr
Aktieoptioner, per kontrakt om kurs > 3 kr14,00 kr
Aktieoptioner, per kontrakt för antal kontrakt överstigande 2.0001,50 kr
Aktieoptioner, per kontrakt för antal kontrakt överstigande 10.0000,50 kr
Indexoptioner, per kontrakt om kurs =< 3 kr5,00 kr
Indexoptioner, per kontrakt om kurs < 3 kr8,00 kr
Den här prislistan gäller när du handlar online. När du handlar med värdepapper via kontor, kundcenter eller Värdepappersdesken gäller en annan prislista (pdf, 37 KB)Öppnas i nytt fönster.

Priser ISK med Värdepapperstjänst Bas

ISK med Värdepapperstjänst Bas i sig kostar ingenting. Däremot tas det ut sedvanliga kostnader för underliggande produkter som exempelvis courtage vid köp av enskilda värdepapper enligt prislistan nedan. Placerar du i fonder tas en fondförvaltningsavgift ut, storleken beror på val av fond. Avgifter för fonder samt fondkurser hittar du på sidan vårt fondutbud.

Svenska aktier
SpecifikationPris
Årsavgift0 kr
Fast courtage per avräkningsnota (Förmånskunder, Premiumkunder, kunder i Private Banking samt företagskunder med namngiven kontakt i banken)59 kr
Fast courtage per avräkningsnota (övriga kunder)99 kr
Överföring av aktieinnehav mellan VP-konton10 kr per post, minst 60 kr. 
Denna  prislista gäller när du handlar online. När du handlar med värdepapper via kontor, kundcenter eller Värdepappersdesken gäller en annan prislista (pdf, 37 KB)Öppnas i nytt fönster (pdf, 100 KB).

Priser ISK med Aktiehandel Classic

ISK med Aktiehandel Classic i sig kostar ingenting. Däremot tas det ut sedvanliga kostnader för underliggande produkter som exempelvis courtage vid köp av enskilda värdepapper enligt prislistan nedan. Placerar du i fonder tas en fondförvaltningsavgift ut, storleken beror på val av fond. Avgifter för fonder samt fondkurser hittar du på sidan vårt fondutbud

Ränta
SpecifikationRänta (för närvarande)
Investeringssparkonto Aktielikvidkonto0,00 % (2014-07-09)
Pris per avräkningsnota för handel med svenska och nordiska enskilda värdepapper
Via Internetbanken
Förmåns-, Premium- och Private Banking-kunder
Pris59,00 kr
Övriga kunder
Pris99,00 kr
Via Nordeakontor 
PrisPris
Courtage, i % av köpeskillingen        
Pris0,50 % (minst 250 kr)            
Pris per avräkningsnota för handel med svenska och nordiska enskilda värdepapper
Via Internetbanken
Förmåns-, Premium- och Private Banking-kunder
Pris59,00 kr
Övriga kunder
Pris99,00 kr
Via Nordeakontor 
PrisPris
Courtage, i % av köpeskillingen        
Pris0,50 % (minst 250 kr)            
Pris per avräkningsnota för handel med svenska och nordiska enskilda aktier
Via InternetbankenPris
Förmåns-, Premium- och Private Banking-kunder59,00 kr
Övriga kunder99,00 kr
Via Nordeakontor Pris
Courtage, i % av köpeskillingen        0,50 % (minst 250 kr)            
Pris per avräkningsnota för handel med utländska noterade enskilda värdepapper
Via Internetbanken
Förmåns-, Premium- och Private Banking-kunder
Pris159,00 kr
Övriga kunder
Pris199,00 kr
Utländsk avgift, i % av köpeskillingen
Pris0,1-0,3 %
Via Nordeakontor
PrisPris
Courtage, i % av köpeskillingen
Pris0,50 % (minst 500 kr)
Utländsk avgift, i % av köpeskillingen
Pris0,1-0,3 %
Pris per avräkningsnota för handel med utländska noterade enskilda värdepapper
Via InternetbankenPris
Förmåns-, Premium- och Private Banking-kunder159,00 kr
Övriga kunder199,00 kr
Utländsk avgift, i % av köpeskillingen0,1-0,3 %
Via NordeakontorPris
Courtage, i % av köpeskillingen0,50 % (minst 500 kr)
Utländsk avgift, i % av köpeskillingen0,1-0,3 %
Denna  prislista gäller när du handlar online. När du handlar med värdepapper via kontor, kundcenter eller Värdepappersdesken gäller en annan prislista (pdf, 37 KB)Öppnas i nytt fönster (pdf, 100 KB)

Om placeringar

Woman by computer  

Viktigt att veta om placeringar

Här hittar du information som är bra att ta del av innan du placerar pengar.

Basket with chanterelles  

Kom igång och börja spara

Med ett månadssparande i fonder eller konton kan du bygga upp en buffert eller ett större kapital för ekonomisk trygghet och valfrihet i vardagen.