Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund stängs för nya investerare

Den Luxemburgregistrerade fonden Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund (NESCF), som finns registrerad i Danmark, Finland och Luxemburg, har sedan start varit mycket framgångsrik.

Fonden som säljs över hela världen har haft en stark utveckling och stora inflöden. Med en fondförmögenhet på över 1,3 miljarder euro har fonden blivit för stor för att kunna förvaltas på ett effektivt sätt.

Styrelsen för Nordea 1, SICAV har därför beslutat att stänga NESCF för nya andelsägare från och med den 6 december 2013. Detta gäller oavsett om de vill köpa nya andelar eller byta andelar från en annan Nordea 1-fond till NESCF.

Påverkar inte befintliga andelsägare

Befintliga andelsägare kommer att kunna fortsätta köpa och sälja fondandelar.

Beslutet kommer att omprövas när man bedömer att NESCF återigen kan ta emot nya insättningar utan att de befintliga andelsägarnas intressen åsidosätts.

Läs mer i meddelandet till alla andelsägare (pdf, 37 KB)Öppnas i nytt fönster