Helgdag påverkar fondhandel

Ingen kurssättning

På grund av helgdagar kurssätts inte, det vill säga köp och försäljning av andelar kan inte genomföras i nedanstående fonder följande datum

15 september 

Nordea Stable Emerging Markets Equity Fund
Nordea Stabila Aktier Tillväxtmarknader
Nordea Emerging Markets Small Cap

16 september
Nordea Kinafond
Nordea Globala Tillväxtmarknader
Nordea Far East Fund
Nordea Asian Fund
Nordea Asian Focus Equity Fund
Nordea Emerging Stars Equity Fund
Nordea Stable Emerging Markets Equity Fund
Nordea Stabila Aktier Tillväxtmarknader
Nordea Emerging Markets Focus Equity Fund
Nordea Emerging Markets Small Cap

19 september
Nordea Japan Fund

22 september
Nordea Japan Fund

Köp och försäljning av andelar i dessa fonder senareläggs till påföljande bankdags kurs. Detta gäller vid all handel i fonden, såväl direktsparande och ISK som sparande inom försäkrings- och pensionsprodukter med fondanknytning.    

Frågor        

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta Kundcenter Privat på telefon 0771- 22 44 88 eller Kundcenter Företag på telefon 0771-350 360.