Helgdagar påverkar fondhandel

Ingen kurssättning

På grund av helgdagar kurssätts inte nedanstående fonder följande datum:

31 oktober 2016
Nordea Indienfond

1 november 2016

Nordea Afrikafond

Nordea Asian Focus Equity Fund
Nordea Asian Fund
Nordea Emerging Market Corporate Bond Fund
Nordea Emerging Market Bond Fund
Nordea Emerging Markets Small Cap
Nordea Emerging Consumer Fund
Nordea Emerging Market Hard Currency Bond Fund
Nordea Emerging Market Local Debt Fund Plus
Nordea Emerging Markets Focus Equity Fund
Nordea Emerging Stars Equity Fund
Nordea European Corporate Bond Fund
Nordea European Cross Credit Fund
Nordea European HY Bond Fund
Nordea European High Yield Bond Fund II
Nordea European Small and Mid Cap Equity Fund
Nordea European Value Fund
Nordea FRN Fund
Nordea Futura
Nordea Global Bond Fund
Nordea Global Dividend II
Nordea Global Portfolio
Nordea Global Real Estate
Nordea Global Small Cap Fund
Nordea Global Stars Equity Fund
Nordea Indienfond
Nordea Kinafond
Nordea Klimatfond
Nordea Latin American Equity Fund
Nordea Likviditetsinvest
Nordea Low Duration US HY Bond
Nordea Multi-Asset Fund
Nordea Nordic Ideas Equity Fund
Nordea Nordic Stars Equity Fund
Nordea North American All Cap Fund
Nordea North American HY Bond Fund
Nordea North American Small Cap Fund
Nordea North American Value Fund
Nordea Obligationsinvest
Nordea Optima
Nordea Sekura
Nordea Spara Trean
Nordea Stabila Aktier
Nordea Stabila Aktier Tillväxtmarknader
Nordea Stable Emerging Markets Equity Fund
Nordea Stable Equity Long Short
Nordea US Corp Bond
Nordea US HY Bond Fund 

2 november 2016
Nordea Latin American Equity Fund
Nordea Latinamerikafond 

3 november 2016
Nordea Japan Fund

Köp och försäljning senareläggs till påföljande bankdags kurs. Detta gäller vid all handel i fonderna, såväl direktsparande och ISK som sparande inom försäkrings- och pensionsprodukter med fondanknytning.  

Tidigarelagd bryttid för Sverigeregistrerade fonder

Den 4 november är bryttiden för ett antal av våra Sverigeregistrerade fonder tidigarelagd. Det innebär att den 4 november måste uppdrag om försäljning och inlösen i dessa fonder registreras före klockan 12.00. Uppdrag inlämnade därefter görs till följande bankdags kurs. Även detta är på grund av helgdag.

Nedanstående fonder berörs:

Nordea Bostadsobligationsfond 
Institutionella Räntefonden Långa Placeringar                
Nordea Obligationsfond                                                                              
Nordea Räntefond                                                
Nordea Alfa
Nordea Indexfond Sverige
Nordea Olympiafond
Nordea Småbolagsfond Sverige
Nordea Swedish Stars
Institutionella Aktiefonden Sverige
Nordea Institutionell Aktieförvaltning

Frågor         

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta Kundcenter Privat på telefon 0771- 22 44 88 eller Kundcenter Företag på telefon 0771-350 360.