Helgdag påverkar fondhandel

Ingen kurssättning

På grund av helgdagar kurssätts inte nedanstående fonder följande datum:

25 januari
Nordea Latin American Equity Fund

26 januari
Nordea Indienfond

Köp och försäljning senareläggs till påföljande bankdags kurs. Detta gäller vid all handel i fonderna, såväl direktsparande och ISK som sparande inom försäkrings- och pensionsprodukter med fondanknytning.  

Frågor             

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta Kundcenter Privat på telefon 0771- 22 44 88 eller Kundcenter Företag på telefon 0771-350 360.