Aktivt förvaltade börshandlade fonder

Fonderna riktar sig främst till dig som aktivt följer och handlar på börsen samt uppskattar en förmånlig diversifiering. Med våra aktivt förvaltade fonder på börsen kan du enkelt sprida risken i dina värdepappers-portföljer med en enda placering, antingen i tillväxtmarknader eller i stabila aktier.

Om aktivt förvaltade börshandlade fonder Tillväxtmarknader Stabila aktier Handel och villkor Om aktivt förvaltade börshandlade fonder

Om aktivt förvaltade börshandlade fonder

Nordea är den första kapitalförvaltaren i Sverige och Finland som börsnoterar två aktivt förvaltade fonder. Fondandelarna handlas på Stockholms- och Helsingforsbörsen.

Nordea Global Emerging Market Equities UCITS ETF är en börshandlad fond som investerar i tillväxtmarknader och Nordea Stable Equities UCITS ETF investerar i stabila aktier. Fonderna riktar sig främst till dig som aktivt följer börsen och föredrar att själv ta hand om dina placeringar samt värdesätter den riskspridning som de får.

Med dessa två fonder kan du enkelt sprida risken i dina värdepappersportföljer med en enda placering. Värdet på börshandlade fonder beräknas flera gånger om dagen, och därför vet du till vilket pris du köper eller säljer fondandelar.  

Följ gärna fondernas utveckling i Fondinformationstjänsten.


Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Det här materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut, läs mer om vad som är viktigt att veta vid fondhandel.

Tillväxtmarknader

Nordea Global Emerging Markets UCITS ETF

Nordea Global Emerging Markets UCITS ETF är en fond som placerar i tillväxtmarknader med en global diversifiering. Tonvikt i placeringarna ligger i Asien, Afrika, Östeuropa, Latinamerika och Mellanöstern.

Fonden placerar högst 10 procent globalt i aktier och aktierelaterade värdepapper i företag med hemort på de etablerade marknaderna. Minst 90 procent av fondens tillgångar placeras på aktiemarknaden. Nordea Global Emerging Market Equities UCITS ETF kan placera i derivat med syftet att uppnå ytterligare avkastning och effektivisera riskhanteringen.

Läs om fondens placeringsinriktning, risker och kostnader innan du fattar placeringsbeslut. Läs faktabladet för Nordea Global Emerging Markets UCITS ETF.

Du kan också följa fondens utveckling i Fondinformationstjänsten.

Fonden förvaltas av Nordea Funds Ab.


Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Det här materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut, läs mer om vad som är viktigt att veta vid fondhandel.

Stabila aktier

Nordea Stable Equities UCITS ETF

Nordea Stable Equities UCITS ETF placerar globalt i aktier och aktierelaterade värdepapper. Fonden förvaltas aktivt genom en placeringsstrategi som syftar till att identifiera bolag vars resultat, utdelning och kassaflöde utvecklas stabilt.

Stable Equities UCITS ETF kan placera i derivat för att uppnå tilläggsavkastning och effektivisera riskhanteringen.

Läs om fondens placeringsinriktning, risker och kostnader innan du fattar placeringsbeslut. Läs faktabladet för Nordea Stable Equities UCITS ETF.

Du kan följa fondens utveckling i Fondinformationstjänsten.

Fonden förvaltas av Nordea Funds Ab.


Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Det här materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut, läs mer om vad som är viktigt att veta vid fondhandel.

Handel och villkor

Handel och villkor

Handel

Fondandelar i börshandlade fonder är föremål för offentlig handel på Stockholms- och Helsingforsbörsen. För att kunna handla krävs ett värdepapperskonto och avtal med en värdepappersförmedlare. Fondandelar kan köpas och säljas via värdepappersförmedlare som till exempel banker eller värdepappersföretag.

Fondandelens värde på börsen består av det riktgivande nettoandelsvärdet och av skillnaden mellan sälj- och köpkursen.

Uppdrag kan endast ges till dagens pris eller till fastställt gränspris. Om uppdrag getts till dagens pris verkställs affärerna till aktuell kurs. Om gränspris fastställs för ett köpuppdrag kan affären göras antingen till gränspriset eller till ett lägre pris. På motsvarande sätt kan affären vid säljuppdrag göras till gränspriset eller till ett högre pris.

Avgift

Förvaltningsavgiften för fonden Nordea Global Emerging Market Equities UCITS ETF är 2 % per år och för fonden Nordea Stable Equities UCITS ETF 1,5 % per år. Fonderna har inga

insättnings- eller uttagsavgifter. Dock tillkommer kostnader för börshandeln. Observera att kostnaden för börshandeln inte ingår i fondens kostnader. De avgifter du betalar för att handla på börsen framgår av ditt avtal med den förmedlare du använder.