Villkor och förköpsinformation


Villkor och förköpsinformation, Nordea Liv & Pension
ProduktVillkorFörköpsinformationFaktablad
Förvaltningstjänst AktivaVillkor Förvaltningstjänst Aktiva   (pdf, 27 KB)Öppnas i nytt fönster 

Ålderspension med fondförvaltning Villkor Ålderspension med fondförvaltning     
(pdf, 120 KB)Öppnas i nytt fönster
Förköpsinformation Ålderspension med fondförvaltning  (pdf, 163 KB)Öppnas i nytt fönster
Ålderspension med premiegarantiVillkor Ålderspension med premiegaranti (pdf, 122 KB)Öppnas i nytt fönster(Nytecknas ej)
Ålderspension med traditionell förvaltningVillkor Ålderspension med traditionell (pdf, 87 KB)Öppnas i nytt fönster(Nytecknas ej)

Avtalspension ITP
ålderspension med fondförvaltning

Villkor ITP  ålderspension med fondförvaltning
(pdf, 243 KB)Öppnas i nytt fönster
Förköpsinformation ITP ålderspension med fondförvaltning
(pdf, 35 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension ITP
ålderspension med premiegaranti
Villkor  ITP  ålderspension med premiegaranti  
(pdf, 248 KB)Öppnas i nytt fönster
Förköpsinformation ITP ålderspension med premiegaranti  (pdf, 38 KB)Öppnas i nytt fönster 
Avtalspension PA03
ålderspension med fondförvaltning
Villkor PA03 ålderspension med fondförvaltning  
(pdf, 294 KB)Öppnas i nytt fönster
Förköpsinformation  PA03 ålderspension med fondförvaltning  
(pdf, 61 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension PA03 ålderspension med premiegarantiVillkor PA03 ålderspension med premiegaranti (pdf, 155 KB)Öppnas i nytt fönster(Nytecknas ej)
Avtalspension PA03 ålderspension med traditionell förvaltning

Villkor PA03 ålderspension traditionell (pdf, 35 KB)Öppnas i nytt fönster

(Nytecknas ej)
Avtalspension KAP-KL ålderspension med fondförvaltningVillkor KAP-KL ålderspension med fondförvaltning (pdf, 217 KB)Öppnas i nytt fönsterFörköpsinformation  KAP-KL ålderspension med fondförvaltning (pdf, 62 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension KAP-KL ålderspension med traditionell förvaltningVillkor KAP-KL ålderspension traditionell (pdf, 128 KB)Öppnas i nytt fönster(Nytecknas ej)
Avtalspension SAF-LO ålderspension med premiegarantiVillkor SAF-LO ålderspension med premiegaranti (pdf, 159 KB)Öppnas i nytt fönster(Nytecknas ej)
Avtalspension SAF-LO ålderspension med fondförvaltningVillkor SAF-LO ålderspension med fondförvaltning (ansluten avtalspension) (pdf, 229 KB)Öppnas i nytt fönsterFörköpsinformation  SAF-LO ålderspension med fondförvaltning (pdf, 152 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension SAF-LO ålderspension med fondförvaltning (försäkringar tecknade före 2009)Villkor SAF-LO ålderspension med fondförvaltning (icke ansluten avtalspension) (pdf, 224 KB)Öppnas i nytt fönster(Nytecknas ej)
Avtalspension SAF-LO ålderspension traditionell förvaltningVillkor SAF-LO ålderspension traditionell (pdf, 38 KB)Öppnas i nytt fönster(Nytecknas ej)
Avtalspension BTPK ålderspension med fondförvaltningVillkor BTPK ålderspension med fondförvaltning (pdf, 215 KB)Öppnas i nytt fönsterFörköpsinformation BTPK ålderspension med fondförvaltning (pdf, 85 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension BTPK ålderspension med premiegarantiVillkor BTPK ålderspension med premiegaranti (pdf, 177 KB)Öppnas i nytt fönsterFörköpsinformation BTPK ålderspension med premiegaranti (pdf, 78 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension BTP trygg förvaltningVillkor BTP trygg förvaltning (pdf, 174 KB)Öppnas i nytt fönsterFörköpsinformation BTP trygg förvaltning (pdf, 81 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension BTP fondförvaltningVillkor BTP fondförvaltning (pdf, 215 KB)Öppnas i nytt fönsterFörköpsinformation BTP fondförvaltning (pdf, 66 KB)Öppnas i nytt fönster
KapitalpensionVillkor Kapitalpension (pdf, 83 KB)Öppnas i nytt fönster(Nytecknas ej)
Tjänstepension - Nordea PensionsplanVillkor Nordea Pensionsplan (pdf, 222 KB)Öppnas i nytt fönsterFörköpsinformation Nordea Pensionsplan (pdf, 213 KB)Öppnas i nytt fönster

Tjänstepension - Nordea Pensionsplan
(försäkringar tecknade före 1 februari 2015) 

Villkor Nordea Pensionsplan  (pdf, 230 KB)Öppnas i nytt fönster(Nytecknas ej)
Kapitalförsäkring Private BankingVillkor Kapitalförsäkring Private Banking (pdf, 134 KB)Öppnas i nytt fönsterFörköpsinformation Kapitalförsäkring Private Banking (pdf, 383 KB)Öppnas i nytt fönsterFaktablad Kapitalförsäkring Private Banking (pdf, 222 KB)Öppnas i nytt fönster
Kapitalförsäkring PlaceraVillkor Kapitalförsäkring Placera (pdf, 109 KB)Öppnas i nytt fönster(Nytecknas ej)
Framtidskapital, privatVillkor Framtidskapital privat (pdf, 195 KB)Öppnas i nytt fönsterFörköpsinformation Framtidskapital privat (pdf, 217 KB)Öppnas i nytt fönsterFaktablad Framtidskapital Privat (pdf, 307 KB)Öppnas i nytt fönster
Framtidskapital, företagVillkor Framtidskapital företag (pdf, 195 KB)Öppnas i nytt fönsterFörköpsinformation Framtidskapital företag (pdf, 219 KB)Öppnas i nytt fönster
Livförsäkring (Gruppliv)Villkor Livförsäkring (Gruppliv) (pdf, 144 KB)Öppnas i nytt fönsterFörköpsinformation Livförsäkring (Gruppliv) (pdf, 44 KB)Öppnas i nytt fönster
EfterlevandepensionVillkor Efterlevandepension (pdf, 64 KB)Öppnas i nytt fönster(Nytecknas ej)
Vårdförsäkring, individuellVillkor Vårdförsäkring, individuell (pdf, 84 KB)Öppnas i nytt fönsterFörköpsinformation Vårdförsäkring, individuell (pdf, 57 KB)Öppnas i nytt fönster
Vårdförsäkring, gruppVillkor Vårdförsäkring, grupp (pdf, 89 KB)Öppnas i nytt fönsterFörköpsinformation Vårdförsäkring, grupp (pdf, 60 KB)Öppnas i nytt fönster
Vårdförsäkring Plus, individuellVillkor Vårdförsäkring Plus, individuell (pdf, 89 KB)Öppnas i nytt fönsterFörköpsinformation Vårdförsäkring Plus, individuell (pdf, 60 KB)Öppnas i nytt fönster
Vårdförsäkring Plus, gruppVillkor Vårdförsäkring Plus, grupp (pdf, 129 KB)Öppnas i nytt fönsterFörköpsinformation Vårdförsäkring plus, grupp (pdf, 62 KB)Öppnas i nytt fönster
LånebetalningsskyddVillkor Lånebetalningsskydd (pdf, 383 KB)Öppnas i nytt fönster
test (pdf, 79 KB)Öppnas i nytt fönster


Premiepension - pension från staten

Se under respektive fond