Villkor och förköpsinformation

Här hittar du villkor, förköpsinformation och faktablad för alla våra produkter. 

Pensionssparande Sparande Trygghetsförsäkringar Pensionssparande
Ålderspension
Ålderspension med fondförvaltningVillkor (pdf, 120 KB)Öppnas i nytt fönster
Förköpsinformation (pdf, 163 KB)Öppnas i nytt fönster
Ålderspension med premiegaranti (nytecknas ej)Villkor (pdf, 122 KB)Öppnas i nytt fönster
Ålderspension med traditionell förvaltning (nytecknas ej)Villkor (pdf, 87 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension ITP
Avtalspension ITP
ålderspension med fondförvaltning

Villkor (pdf, 243 KB)Öppnas i nytt fönster
Förköpsinformation (pdf, 35 KB)Öppnas i nytt fönster

Avtalspension ITP
ålderspension med premiegaranti
Villkor (pdf, 248 KB)Öppnas i nytt fönster
Förköpsinformation (pdf, 38 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension PA03
Avtalspension PA03 
ålderspension med fondförvaltning
Villkor (pdf, 294 KB)Öppnas i nytt fönster 
Förköpsinformation (pdf, 61 KB)Öppnas i nytt fönster 
Avtalspension PA03 ålderspension med premiegaranti (nytecknas inte)Villkor (pdf, 155 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension PA03 ålderspension med traditionell förvaltning (nytecknas inte)Villkor (pdf, 35 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension KAP-KL
Avtalspension KAP-KL ålderspension med fondförvaltningVillkor (pdf, 217 KB)Öppnas i nytt fönster 
Förköpsinformation (pdf, 62 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension KAP-KL ålderspension med traditionell förvaltning (nytecknas inte)Villkor (pdf, 128 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension SAF-LO
Avtalspension SAF-LO ålderspension med premiegaranti (nytecknas inte)Villkor (pdf, 159 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension SAF-LO ålderspension med fondförvaltningVillkor (pdf, 229 KB)Öppnas i nytt fönster 
Förköpsinformation (pdf, 152 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension SAF-LO ålderspension med fondförvaltning (försäkringar tecknade före 2009, nytecknas inte)Villkor (pdf, 224 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension SAF-LO ålderspension traditionell förvaltning (nytecknas inte)Villkor (pdf, 38 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension BTP/BTPK
Avtalspension BTPK ålderspension med fondförvaltningVillkor (pdf, 215 KB)Öppnas i nytt fönster 
Förköpsinformation (pdf, 85 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension BTPK ålderspension med premiegarantiVillkor (pdf, 177 KB)Öppnas i nytt fönster 
Förköpsinformation (pdf, 78 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension BTP trygg förvaltning Villkor (pdf, 174 KB)Öppnas i nytt fönster 
Förköpsinformation (pdf, 81 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension BTP fondförvaltningVillkor (pdf, 215 KB)Öppnas i nytt fönster 
Förköpsinformation (pdf, 66 KB)Öppnas i nytt fönster
Förvaltningstjänst Aktiva
Förvaltningstjänst Aktiva
(Tjänsten är tillgänglig i de flesta fondförsäkringar, undantaget är ITPK och de nyupphandlade avtalspensionerna PA03, KAP KL, BTP1 och kapitalförsäkringen Framtidskapital.)
Villkor (pdf, 27 KB)Öppnas i nytt fönster
Sparande Trygghetsförsäkringar