Villkor och förköpsinformation


Villkor och förköpsinformation, Nordea Liv & Pension
ProduktVillkorFörköpsinformationFaktablad
Förvaltningstjänst AktivaVillkor Förvaltningstjänst Aktiva   (pdf, 27 KB) 

Ålderspension med fondförvaltning Villkor Ålderspension med fondförvaltning     
(pdf, 120 KB)
Förköpsinformation Ålderspension med fondförvaltning  (pdf, 163 KB)
Ålderspension med premiegarantiVillkor Ålderspension med premiegaranti (pdf, 122 KB)(Nytecknas ej)
Ålderspension med traditionell förvaltningVillkor Ålderspension med traditionell (pdf, 87 KB)(Nytecknas ej)

Avtalspension ITP
ålderspension med fondförvaltning

Villkor ITP  ålderspension med fondförvaltning
(pdf, 243 KB)
Förköpsinformation ITP ålderspension med fondförvaltning
(pdf, 35 KB)
Avtalspension ITP
ålderspension med premiegaranti
Villkor  ITP  ålderspension med premiegaranti  
(pdf, 248 KB)
Förköpsinformation ITP ålderspension med premiegaranti  (pdf, 38 KB) 
Avtalspension PA03
ålderspension med fondförvaltning
Villkor PA03 ålderspension med fondförvaltning  
(pdf, 294 KB)
Förköpsinformation  PA03 ålderspension med fondförvaltning  
(pdf, 61 KB)
Avtalspension PA03 ålderspension med premiegarantiVillkor PA03 ålderspension med premiegaranti (pdf, 155 KB)(Nytecknas ej)
Avtalspension PA03 ålderspension med traditionell förvaltning

Villkor PA03 ålderspension traditionell (pdf, 35 KB)

(Nytecknas ej)
Avtalspension KAP-KL ålderspension med fondförvaltningVillkor KAP-KL ålderspension med fondförvaltning (pdf, 217 KB)Förköpsinformation  KAP-KL ålderspension med fondförvaltning (pdf, 62 KB)
Avtalspension KAP-KL ålderspension med traditionell förvaltningVillkor KAP-KL ålderspension traditionell (pdf, 128 KB)(Nytecknas ej)
Avtalspension SAF-LO ålderspension med premiegarantiVillkor SAF-LO ålderspension med premiegaranti (pdf, 159 KB)(Nytecknas ej)
Avtalspension SAF-LO ålderspension med fondförvaltningVillkor SAF-LO ålderspension med fondförvaltning (ansluten avtalspension) (pdf, 229 KB)Förköpsinformation  SAF-LO ålderspension med fondförvaltning (pdf, 152 KB)
Avtalspension SAF-LO ålderspension med fondförvaltning (försäkringar tecknade före 2009)Villkor SAF-LO ålderspension med fondförvaltning (icke ansluten avtalspension) (pdf, 224 KB)(Nytecknas ej)
Avtalspension SAF-LO ålderspension traditionell förvaltningVillkor SAF-LO ålderspension traditionell (pdf, 38 KB)(Nytecknas ej)
Avtalspension BTPK ålderspension med fondförvaltningVillkor BTPK ålderspension med fondförvaltning (pdf, 215 KB)Förköpsinformation BTPK ålderspension med fondförvaltning (pdf, 85 KB)
Avtalspension BTPK ålderspension med premiegarantiVillkor BTPK ålderspension med premiegaranti (pdf, 177 KB)Förköpsinformation BTPK ålderspension med premiegaranti (pdf, 78 KB)
Avtalspension BTP trygg förvaltningVillkor BTP trygg förvaltning (pdf, 174 KB)Förköpsinformation BTP trygg förvaltning (pdf, 81 KB)
Avtalspension BTP fondförvaltningVillkor BTP fondförvaltning (pdf, 215 KB)Förköpsinformation BTP fondförvaltning (pdf, 66 KB)
KapitalpensionVillkor Kapitalpension (pdf, 83 KB)(Nytecknas ej)
Tjänstepension - Nordea PensionsplanVillkor Nordea Pensionsplan (pdf, 222 KB)Förköpsinformation Nordea Pensionsplan (pdf, 213 KB)

Tjänstepension - Nordea Pensionsplan
(försäkringar tecknade före 1 februari 2015) 

Villkor Nordea Pensionsplan  (pdf, 230 KB)(Nytecknas ej)
Kapitalförsäkring Private BankingVillkor Kapitalförsäkring Private Banking (pdf, 134 KB)Förköpsinformation Kapitalförsäkring Private Banking (pdf, 383 KB)Faktablad Kapitalförsäkring Private Banking (pdf, 222 KB)
Kapitalförsäkring PlaceraVillkor Kapitalförsäkring Placera (pdf, 109 KB)(Nytecknas ej)
Framtidskapital, privatVillkor Framtidskapital privat (pdf, 195 KB)Förköpsinformation Framtidskapital privat (pdf, 217 KB)Faktablad Framtidskapital Privat (pdf, 307 KB)
Framtidskapital, företagVillkor Framtidskapital företag (pdf, 195 KB)Förköpsinformation Framtidskapital företag (pdf, 219 KB)
Livförsäkring (Gruppliv)Villkor Livförsäkring (Gruppliv) (pdf, 144 KB)Förköpsinformation Livförsäkring (Gruppliv) (pdf, 44 KB)
EfterlevandepensionVillkor Efterlevandepension (pdf, 64 KB)(Nytecknas ej)
Vårdförsäkring, individuellVillkor Vårdförsäkring, individuell (pdf, 84 KB)Förköpsinformation Vårdförsäkring, individuell (pdf, 57 KB)
Vårdförsäkring, gruppVillkor Vårdförsäkring, grupp (pdf, 89 KB)Förköpsinformation Vårdförsäkring, grupp (pdf, 60 KB)
Vårdförsäkring Plus, individuellVillkor Vårdförsäkring Plus, individuell (pdf, 89 KB)Förköpsinformation Vårdförsäkring Plus, individuell (pdf, 60 KB)
Vårdförsäkring Plus, gruppVillkor Vårdförsäkring Plus, grupp (pdf, 129 KB)Förköpsinformation Vårdförsäkring plus, grupp (pdf, 62 KB)
LånebetalningsskyddVillkor Lånebetalningsskydd (pdf, 383 KB)
test (pdf, 79 KB)


Premiepension - pension från staten

Se under respektive fond