Om Nordea Liv och Pension

Nordea Liv & Pension är ett dotterbolag i Nordea. Vi erbjuder pensionssparande, kapitalförsäkringar, sjuk- och livförsäkringar. Vi riktar oss till både privatpersoner och företag och finns i Norden, Baltikum och Polen. I Sverige har vi närmare en halv miljon kunder och är cirka 165 anställda. Verksamheten startade 1988.

Nordea Liv & Pensions finansiella styrka

Solvenskvoten är ett mått på försäkringsbolagets förmåga att uppfylla sina åtaganden. Nordea Liv & Pensions solvenskvot var 2,29 per den 31 december 2015, vilket uppfyller EU:s krav på kapitalbuffert i förhållande till verksamhetens omfattning och sammansättning. Enligt EU:s stadgar ska kvoten vara lägst 1.

Finansiell information hittar du på www.nordea.comÖppnas i nytt fönster

Kontakt

Nordea Liv & Pension
105 71 Stockholm

Tel: 0771-470 470

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ)
Org.nr: 516401-8508