PA 03 tjänstepension

Du som är statsanställd får avtalspension PA 03. Du kan själv bestämma vem du ska spara hos. Vi har bra alternativ, oavsett om du vill placera pengarna själv eller låta oss göra jobbet.

Om avtalspension PA 03 Mer fakta Tidigare sparformer Priser och villkor Om avtalspension PA 03

Om avtalspension PA 03 hos Nordea

Hos oss kan du placera din avtalspension i fonder eller med 100 % garanti. Fondalternativet ger dig möjlighet att själv välja fonder, men vill du ha hjälp kan våra experter ta hand om det. Sparande med 100 % garanti ger dig alltid tillbaka minst det belopp som din arbetsgivare har sparat till dig.

  • Har du mer än 20 år kvar till du går i pension? 

För dig som har mer än 20 år kvar till pensionen rekommenderar vi sparande i fonder och att ditt sparande består mest av aktiefonder. Då har du en större chans att få högre avkastning på lång sikt.

Fondsortiment för PA-03 

  • Går du i pension om mindre än 20 år?

För dig som har mindre än 20 år kvar till pensionen och vill känna dig trygg rekommenderar vi 100 % garanti där vi tar hand om förvaltningen. Då är du garanterad minst det belopp din arbetsgivare har sparat åt dig.

Mer fakta

Spara i fonder

För dig som vill vara aktiv, eller har lång tid kvar till pension, är sparande i fonder ett bra val.

Du kan välja ur vårt breda sortiment med fonder. Vilka fonder du bör välja beror dels på hur långt du har kvar till pension, dels på vilken risk du är villig att ta.

  • Har du mer än 20 år kvar till pension bör du ha en ren aktieplacering, oavsett risknivå. Detta för att få så bra avkastning som möjligt.

Fondsortiment för PA03

  • Har du mindre än 20 år kvar till pension bör du minska risken genom att ha en viss del räntebärande placeringar i ditt sparande.

Du kan välja upp till 10 fonder i din avtalspension. Du kan kostnadsfritt byta fonder när du vill, via Internet, telefon eller på närmaste Nordeakontor.

Svårt att välja?

Oavsett hur lång tid du har kvar till pension kan du alltid välja Nordea Pensionsportfölj. Med Nordea Pensionsportfölj anpassas ditt sparande efter din ålder.

Fonder och avkastning

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Det här materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut, läs mer.

Pensionsparande med garanti

Om du vill satsa på tillväxt utan att riskera dina pensionspengar är pensionssparande med garanti ditt val. Dina pengar placeras i både aktier och räntebärande värdepapper.

Förutom garanti* på dina insatta pengar får du också ett sparande som anpassas efter din ålder. Ju närmare pension du kommer, desto säkrare placeras dina pengar.

* Garantin gäller vid avtalad pensionstidpunkt.

Nordeas pensionsportfölj

Med Nordea Pensionsportfölj anpassas ditt sparande efter din ålder.

Fram till 61 års ålder är alla dina pengar placerade i aktiefonder med en global fördelning. Sedan flyttas en del av dina pengar till och obligationsfonder och räntefonder. Du behöver inte göra något själv, vi gör omfördelningen åt dig.

Målet med Nordea Pensionsportfölj är att du ska få en så bra och stabil pension som möjligt

Basfakta för Nordea Pensionsportfölj (PA03 &KAP-KL) (pdf, 84 KB)

Tidigare sparformer

Tidigare sparformer för avtalspension PA 03

Om du valt Nordea för din avtalspension PA 03 innan 1 januari 2011 har du någon av nedanstående produkter.  Det är antingen ett sparande i fonder eller med garanterad ränta. Du kan flytta hela ditt sparande, inklusive kommande insättningar, till vårt sparande i fonder eller med 100% garanti. Då får du bland annat lägre avgifter. Kontakta Nordea för att få reda på vad som är gäller för just dig.

Observera att detta är en sparform av PA03 inte längre erbjuds.

Avtalspension PA 03 är en kollektivavtalad tjänstepension för dig som är anställd av staten.

Avtalspension PA 03, traditionell förvaltning (produkt som inte längre erbjuds)
GarantiMed traditionell förvaltning menas att det vi förvaltar pensionspengarna åt dig. Du är garanterad att få tillbaka insatt belopp och viss minimiavkastning - garanterad ränta - före avdrag för skatt och avgifter. Den garanterade räntan uppgår för närvarande till 2,75%. 
Hur placeras pengarna?Pensionspengarna placeras i flera olika tillgångar, främst i ränteplaceringar. Det innebär en begränsad, men stabil, värdeutveckling.


Avtalspension PA 03, fondförvaltning (produkt som inte längre erbjuds)
GarantiI den här produkten har du ingen garanterad ränta.
Hur placeras pengarna?

Här väljer du själv i vilka av Nordeas egna eller externt förvaltade fonder dina pensionspengarna ska placeras. Du kan byta fonder utan kostnad. Totalt kan du ha tio fonder. Väljer du inte några fonder placeras pengarna i blandfonden Futura. 

Icke upphandlat fondutbud 

Priser och villkor för tidigare sparformer inom PA 03

Avtalspension PA 03, traditionell förvaltning (säljs inte längre)
SpecifikationPris
Insättningsavgift (premieavgift)1 % av insättningen 
Försäkringsavgift0,75 % av det totala innehavet, per år 
Flyttavgift 500 kr

Villkor Avtalspension PA 03 traditionell förvaltning (pdf, 35 KB)

Avtalspension PA 03, fondförvaltning (säljs inte längre)
SpecifikationPris
Insättningsavgift 0 %
Försäkringsavgift 0,75 % av värdet, per år
Fondförvaltningsavgift 0,4 - 2,5 % beroende på vald fond
Flyttavgift 500 kr
Villkor Avtalspension PA 03 fondförvaltning (pdf, 31 KB)
Priser och villkor

Priser för sparande med garanti

Priser PA03, sparande med garanti
SpecifikationPris
Försäkringsavgift, i % av kapitalets värde per år  0,12 %
Kapitalavgift, i % av kapitalets värde per år  0,08 %
Fast avgift, per år  85 kr
Avgift för flytt till annat försäkringsbolag* 500 kr

* Flytt är tillåten tidigast ett år efter tecknandet.

Priser för sparande i fonder

Priser PA03, sparande i fonder
Specifikation Pris 
Fondförvaltningsavgift 0,10- 1 %, beroende på fondval 
Fast avgift, per år  85 kr
Avgift för flytt till annat försäkringsbolag* 500 kr 

* Flytt är tillåten ett år efter tecknandet.

Om pension

Women looking at documents sunny day  

Pensionstips

Bra tips till dig som vill pensionsspara. Här finns tips för olika tider i livet.

Bild som visar det svenska pensionssystemets struktur  

Pensionssystemet

Så här fungerar pensionssystemet i Sverige.