Aktuella prisbasbelopp

Prisbasbeloppet speglar den allmänna prisutvecklingen.

Det förhöjda prisbasbeloppet följer förändringen i konsumentprisindex fullt ut och används bland annat vid beräkning av pensionsgrundande inkomst, en del ersättningar och inkomsttak i vissa avtalspensioner.

Inkomstbasbeloppet följer förändringen av inkomstindex. Inkomstbasbeloppet används exempelvis vid beräkning av den övre gränsen för pensionsgrundande inkomst i den allmänna pensionen.

Basbelopp senaste tre åren

Aktuella basbelopp
Basbelopp201620152014
Prisbasbelopp44.300 kr44.500 kr
44.400 kr
Förhöjt prisbasbelopp45.200 kr45.400 kr
45.300 kr
Inkomstbasbelopp59.300 kr58.100 kr
56.900 kr

Om försäkringar

Mom and child 

Nordea samarbetar med If skadeförsäkring

Vårt samarbete med If Skadeförsäkring innebär att du kan köpa många försäkringar med extra fördelar för dig som är Nordeakund.

Woman in striped shirt by computer 

Om försäkrings-förmedling

Nordea förmedlar försäkringar från If Skadeförsäkring. Läs om vad det innebär här.