Därför ställer vi frågor till dig

Alla banker måste enligt lag ha uppgifter om sina kunder och veta hur kunderna använder vissa banktjänster. Som en av Europas största banker tar vi vårt samhällsansvar på stort allvar. Vi arbetar för att skydda våra kunder, vårt företag och samhället i stort från brottslig verksamhet och vi motverkar penningtvätt, trafficking, knarkhandel, terroristfinansiering, illegal vapenhandel, skattefusk med mera. 

I personliga samtal med våra kunder, via brev och efter inloggning i Internetbanken och Mobilbanken ställer vi därför löpande frågor om våra kunders bankaffärer. Alla kunder får inte frågorna samtidigt och frågorna kan variera.

Att vi ställer dessa frågor är alltså ett lagstadgat krav och en del av bankernas samhällsansvar för att motverka brottslig verksamhet och vi hoppas på din förståelse.

Var på din vakt

Brottslingar kan försöka utnyttja dig. Men det finns saker du kan göra för att bidra till att bekämpa brottslighet. Låt aldrig någon annan använda ditt bankkonto. Se till att din dator är ordentligt skyddad, och var på din vakt när du får mejl från okända avsändare eller uppmanas att klicka på länkar. Läs mer om säkerhet och bedrägeri via länken till höger.

Varför frågar vi? Frågor och svar Varför frågar vi?

Varför frågar vi?

Vi vet att majoriteten av våra kunder är ärliga, men för att upptäcka det fåtal som inte är det behöver vi ställa frågor till alla, utan undantag. När du svarar på våra frågor hjälper du till att förhindra brottslig verksamhet.


Vi ställer en rad frågor när du blir kund i Nordea, och vi fortsätter att ställa frågor också därefter vid rådgivning, på bankkontoren, i Telefonbanken, Mobilbanken, Internetbanken och om vi inte kan nå dig på något annat sätt, via brev.


Vilka frågor ställer vi?

Exempel på information vi behöver veta är om du har regelbundna insättningar på ditt konto eller använder insättningsautomat. Då vill vi veta varifrån pengarna kommer och frågar även efter hur ditt sparande har byggts upp. Om du regelbundet har överföringar till eller från utlandet vill vi förstå anledningen.

Annan information vi frågar om rör exempelvis medborgarskap och sysselsättning. Vi behöver också fråga dig om du har en framträdande offentlig position, i statsförvaltning eller liknande. 

Allt du berättar är konfidentiellt, i enlighet med reglerna för banksekretess.


Vi frågar dock aldrig efter exempelvis personliga koder och vi skickar aldrig mejl med länkar som man ska klicka vidare på. Det frågeformulär som vi använder i Internetbanken och Mobilbanken är en riktig sida efter inloggning och inget separat ”pop-up”-fönster och du kan se på säkerhetslåset uppe vid internetadressfältet att sidan är säker. 

Om du har fått ett brev från oss och ombeds logga in på sidan www.nordea.se/kycÖppnas i nytt fönster kan du också se att sidan är säker via säkerhetslåset uppe vid internetadressfältet. 

Läs mer om säkerhet och bedrägeri via länken till höger.


Utan information får vi inte hjälpa dig

I de sällsynta fall där vi inte får tillräckligt med information från dig som kund får vi inte utföra vissa banktjänster åt dig. Du kan läsa mer om varför bankerna måste fråga på Bankföreningens hemsida om penningtvätt, via länken till höger.


Identitet och legitimering

I vissa fall kan vi komma att behöva dokument som bekräftar din identitet och adress, till exempel ditt pass, körkort eller annat officiellt id-kort med foto. Om det behövs frågar vi också efter dokumentation av registreringen av ditt företag och kontrollerar att du har rätt att företräda företaget. 

Frågor och svar

Frågor och svar privatkunder

Dessa frågor och svar gäller dig som är privatkund i Nordea och har blivit ombedd att svara på frågor när du loggat in i Internetbanken eller i Mobilbanken, alternativt fått ett brev hem där vi ber dig gå till sidan www.nordea.se/kyc och svara på frågor.

Varför ställer ni de här frågorna?
Svar:

Det finns flera orsaker till att vi ställer de här frågorna:

  • Alla banker i Sverige är, enligt Lagen om åtgärder mot penningtvätt, skyldiga att ha god kunskap om sina kunder.
  • Syftet med att hämta in denna information är att uppdatera våra kundsystem för att uppnå kraven på god kundkännedom. Det underlättar även vårt arbete med att följa upp kontroller mot sanktionslistor, dvs. listor på personer och företag som omfattas av sanktioner beslutade av bl.a. EU.
  • Som en av Europas största banker tar vi vårt samhällsansvar på stort allvar. Vi arbetar för att skydda våra kunder, vårt företag och samhället i stort från brottslig verksamhet såsom penningtvätt och finansiering av terrorism med mera.
  • Mer information om varför Nordea och andra banker ställer frågor hittar du på Svenska Bankföreningens hemsidaÖppnas i nytt fönster. Du kan även läsa mer på nordea.se/darforfragarvi.

Därför ställer banken frågor