Information om den statliga insättningsgarantin

Information om konton som omfattas av statlig insättningsgaranti

Insättningsgarantin gäller samtliga Nordeas konton utom IPS Banksparkonto.

Grundläggande information om skydd för insättningar
Skyddets omfattning:Kontot omfattas av den statliga Insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.
Skyddets begränsning:Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning med högst 950 000 kronor.   Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för medel som hänför sig till visa särskilt angivna händelse, t ex försäljning av privatbostad, upphörande av anställning, arv, försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor.
Utbetalning av ersättning:Riksgälden ska göra insättningen tillgänglig för kunden för utbetalning inom sju (7) arbetsdagar från den dag banken försattes I konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.
Kontaktuppgifter till Riksgälden:

Riksgälden, Jakobsbergsgatan 13, 103 74 Stockholm  
Telefonnummer +46 (0) 8 613 4500  
e-post: riksgalden@riksgalden.se   www.riksgalden.se/sv/insattningsgarantinÖppnas i nytt fönster

Följande insättare omfattas inte av garantin:Följande svenska eller motsvarande utländska insättare kan inte få ersättning från Insättningsgarantin: banker, kreditmarknadsföretag, försäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

Information om konton som inte omfattas av statlig insättningsgaranti 

Behållningen på IPS Banksparkonto omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Läs mer om insättningsgarantinÖppnas i nytt fönster