Aktiehandel Classic Företag (nyöppnas inte)

Med Aktiehandel Classic handlar du värdepapper online - prisvärt, enkelt och när du själv vill.

Om Aktiehandel Classic Mer fakta Utbud Priser och villkor Om Aktiehandel Classic

Aktiehandel Classic

Aktiehandel Classic är tjänsten för dig som är intresserad av att handla online med aktier och andra värdepapper på handelsplatser i Sverige.

Dina fördelar:

 • Morgonrapporter, veckobrev och analyser från Nordeas aktiestrateger och specialister ger dig stöd för dina affärer
 • Det kostar inget att teckna Aktiehandel Classic, och du betalar varken årsavgift eller rörligt courtage. Bara ett fast lågt pris per affär.
Mer fakta

Mer fakta om Aktiehandel Classic

Aktiehandel Classic är ett tillval till Nordeas internet- och telefonbank. Dina värdepapper förvaras på ett Servicekonto och likviden vid handel samt utdelningar och räntor bokförs på ett Aktielikvidkonto i banken. Om du inte har dessa konton tecknas de kostnadsfritt i samband med att du tecknar Aktiehandel Classic.

Du når Aktiehandel Classic genom att logga in i Internetbanken Företag, där du får en god överblick av ditt värdepappersinnehav och dess värde. Orderstatus visas tydligt och det är lätt att annullera order innan den gått till avslut.

Varje månad får du publikationen Aktiemarknadsnytt. Den innehåller allt från global marknadssyn och tillgångsallokering till våra aktiestrategers modellportfölj med svenska aktier och rekommendationslista över utländska aktier – Global 30.

Kurser och bolagsinformation 

I informationstjänsten Börskurser kan du:

 • Se och följa upp kurser för aktier och andra värdepapper
 • Ta del av index, grafer, vinnare och förlorare, växelkurser och marknadsräntor
 • Få information på bolagsnivå om bland annat kurs, nyckeltal, analyser, nyheter och historik
 • Läsa ekonomiska nyheter från nyhetsbyrån SIX
 • Lägga upp egna bevakningslistor

Aktiehandel Classic via telefon

Med Aktiehandel Classic kan du också välja att göra dina affärer med hjälp av talsvar eller personlig service av handläggare. Om du använder dig av personlig service betalar du samma pris som vid handel på kontor. Med talsvar kan du bara handla med svenska aktier.

Så här gör du

Ring 0771-777 444 och följ instruktionerna som rösten ger dig. Du identifierar dig med personnummer och pinkod och väljer tjänst genom att ange tjänstens kod, avsluta med #.

Detta kan du göra
Typ av tjänstKod
Köpa aktier71#
Sälja aktier72#
Innehavskontroll på servicekonto75#
Kontroll eller borttag av tidigare lagd order78#
Kurs på svenskt marknadsnoterat värdepapper83#
Personlig service av handläggare

98#

Du behöver även uppge aktiekoder, som du hittar i listorna nedan:

Aktiekodlista Nasdaq OMS Stockholm (pdf, 112 KB)Öppnas i nytt fönster

Aktiekodlista Aktietorget, First North, NGM-, Xterna-, och inofficiella listan (pdf, 118 KB)Öppnas i nytt fönster

Utbud

Svenska värdepapper

Du har tillgång till onlinehandel med orderläggning dygnet runt av värdepapper som är upptagna till handel på:

 • Nasdaq OMX Stockholm
 • First North Stockholm
 • NGM
 • Aktietorget

Din order dirigeras till den handelsplats som vid varje tid har bäst priser. Nordea handlar för närvarande på Nasdaq OMX, NGM, Burgundy och Chi-X.

Du kan se kurser i realtid och orderdjup i fem nivåer under handelsplatsernas öppettider. Tänk på att om du lägger en order under övrig tid visas stängningskursen och den kan komma att ändras när handelsplatsen öppnas.

Handla med följande svenska värdepapper:

 • Svenska aktier
 • Premieobligationer
 • Börshandlade fonder utan hävstång, ETF
 • Nordeas kapitalskyddade strukturerade placeringar
Priser och villkor

Priser

Svenska och nordiska värdepapper
SpecifikationPris
Årsavgift0 kr
Fast pris per avräkningsnota (Förmånskunder, Premiumkunder, kunder i Private Banking samt företagskunder med namngiven kontakt i banken)59 kr
Fast pris per avräkningsnota (övriga kunder)99 kr
Överföring av aktieinnehav mellan VP-konton

10 kr per post, minst 60 kr

Utländskt noterade värdepapper
SpecifikationPris                
Fast pris per avräkningsnota (Förmånskunder, Premiumkunder, kunder i Private Banking samt företagskunder med namngiven kontakt i banken)
Fast pris per avräkningsnota (övriga kunder) 
Utländsk avgift, i % av köpeskillingen0,01-0,55 %

Dessa  prislistor gäller när du handlar online. När du handlar med värdepapper via kontor, kundcenter eller Värdepappersdesken gäller en annan prislista. (pdf, 37 KB)Öppnas i nytt fönster