Handla och placera

Workman on the phone 

Optimera företagets

överskottslikviditet

Läs mer om Placeringsfördelaren
I fokus Fler tjänster I fokus

Värdepapperstjänst Bas Företag

Tjänsten för dig som handlar värdepapper sällan.

Med Värdepapperstjänst Bas får du allt du behöver för att komma igång.

Värdepapperstjänst Depå Företag

Att handla aktier online är enkelt och går snabbt.

Med Värdepapperstjänst Depå får du ett omfattande affärsstöd, depåförvaring och tillgång till ett stort antal handelsplatser världen över. Handelstjänsten är kostnadsfri och du betalar bara ett fast courtage per affär.

Framtidskapital Företag

Placera företagets överskottslikviditet i värdepapper

Samtidigt som företagets pengar är tillgängliga.

Fler tjänster

Aktiehandel Classic

Tjänsten nyöppnas inte.

Köp och sälj aktier, noterade på börserna i Norden, Europa och Nordamerika.

Värdepapperstjänst Depå Företag

Att handla aktier online är enkelt och går snabbt.

Med Värdepapperstjänst Depå får du ett omfattande affärsstöd, depåförvaring och tillgång till ett stort antal handelsplatser världen över. Handelstjänsten är kostnadsfri och du betalar bara ett fast courtage per affär.

Framtidskapital Företag

Placera företagets överskottslikviditet i värdepapper

Samtidigt som företagets pengar är tillgängliga.

Kapitalförsäkring Placera

Kan användas för att placera överskottslikviditet

Du kan göra avsättning för en utlovad pension eller premiera nyckelpersoner i företaget.

Placeringsfördelaren

För automatiskt över företagets överskottslikviditet

Till placeringsalternativ som ger möjlighet till högre avkastning.

Värdepapperstjänst Bas Företag

Tjänsten för dig som handlar värdepapper sällan.

Med Värdepapperstjänst Bas får du allt du behöver för att komma igång.

Råd om placeringar

Man looking through magnifying glass  

Placera överskottet

Råd vid placering av företagets överskottslikviditet.

Lady advisor standing by desk  

Viktigt att veta om placeringar

Innan du placerar i värdepapper finns det en hel del viktig information du bör ta del av.