Föreningar

Förenkla administrationen med tjänster som ger dig mer tid till föreningens verksamhet.

Vårt erbjudande till föreningar Att bli föreningskund Ändringar i föreningen Vårt erbjudande till föreningar

I vårt föreningserbjudande får du:

 • Bank- och betaltjänster via Internet och telefon
 • Personlig service hos Kundcenter Företag
 • Möjlighet att ansöka om betalkort för enkla inköp

Läs mer om vårt erbjudande Företagspaket där vi har samlat de grundläggande banktjänsterna för din ideella förening.

Att bli föreningskund

När din förening blir kund hos oss

Vi behöver veta vem som är föreningens företrädare, det vill säga har rätten att skriva under avtal som blir bindande för föreningen.

Om inget annat framkommer tecknas firman av styrelsen. Styrelsen kan utse en eller flera personer att gemensamt eller var för sig teckna föreningens firma. Finns två personer angivna men uppgifter saknas om att de tecknar var för sig, antar banken alltid att de tecknar föreningen gemensamt.

Därför behöver vi ta del av föreningens stadgar, stämmo- och styrelseprotokoll. För att vi ska kunna erbjuda alla bankens tjänster ska föreningen ha ett organisationsnummer som du ansöker om hos Skatteverket.

Tänk på att i framtiden säkerställa att banken har tillgång till ett aktuellt protokoll som tydligt beskriver vem som har rätt att företräda föreningen och föreningens gällande stadgar. Om du känner dig osäker – skicka in det senaste protokollet vid nytt ärende med banken.

Bifoga följande handlingar till ansökan:

 • Kopia på meddelande om tilldelat organisationsnummer från Skatteverket.
 • Föreningens stadgar.
 • Justerat protokoll från föreningsstämma med föreningens fullständiga namn, datum för föreningsstämman och stämmans beslut om vilka som ingår i styrelsen.
 • Styrelsens beslut om företrädare och eventuell fullmaktstagare.

Underskrift och ID-kontroll

När företrädaren lämnar in handlingarna på Nordeakontor görs en ID-kontroll av företrädaren som skrivit under avtalen.

När föreningen har flera företrädare

Den företrädare som legitimerar sig på kontoret kan ta med sig kopia på övriga företrädares godkända ID-handlingar. Att kopian överensstämmer med originalet ska intygas av en person med namnteckning och adress eller telefonnummer. Detta gäller samtliga personer som undertecknat ansökan/avtal.

Ändringar i föreningen

Ändra företrädare för förening

När din förening byter företrädare måste behörighet för PlusGirokontot ändras.

Det du ofta behöver ändra är:

 • Användare i tjänsten Internetbanken Företag
 • Användare i tjänsten eRedovisning
 • Innehavare av Business Gold-kort eller Företagskort Master Card
 • Adressen på kontot

Om din förening har en fullmakt som ska återkallas, kontakta Kundcenter Företag, telefon 0771-350 360.

Det här ska skickas med ändringen:

 • Justerat protokoll från föreningsstämma med föreningens fullständiga namn, datum för föreningsstämman och föreningsstämmans beslut om vilka som ingår i styrelsen. Se exempel på styrelseprotokoll för ideella föreningar (pdf, 22 KB).
 • Styrelsens beslut om företrädare och eventuellt fullmaktstagare samt om de tecknar gemensamt eller var för sig
 • Föreningens stadgar.
 • Kopia på godkänd identitetshandling för de företrädare som skriver under ändringen. Att kopian överensstämmer med originalet ska intygas av en person med namnteckning samt adress och telefonnummer.

Godkända identitetshandlingar är:

 • Identitetskort - SIS-märkt
 • Svenskt körkort
 • Nationellt identitetskort
 • Svenskt pass i vinröd bok utfärdat 1998-01-01 eller senare

Skicka handlingarna till:  

Nordea Bank AB 

P1608

105 71 Stockholm

Ändra användare i våra tjänster

Internetbanken Företag

För att lägga till och/eller ta bort användare fyll i blanketten Användare och behörigheter i Internetbanken Företag (pdf, 171 KB). Blanketten ska skrivas under av behörig företrädare.

Exempel: Om en ny kassör har valts ska två exemplar av blanketten Användare och behörigheter i Internetbanken Företag (pdf, 171 KB). fyllas i. Den ena  för borttag av behörighet för den gamla kassören, den andra för att ge den nya kassören behörighet.

eRedovisning

För att lägga till och/eller ta bort användare fyll i blanketten Ändring/avslut eRedovisning (pdf, 217 KB). Blanketten ska skrivas under av behörig företrädare.

På blanketten anges nya användare och användare som ska tas bort.

Företagskort Master Card eller Business Gold

För att avsluta kortet för den gamla kassören och ansöka om kort för den nya kassören, kontakta Kundcenter Företag 0771-350 360.

Det här ska skickas med ändringen:

 • Justerat protokoll från föreningsstämma med föreningens fullständiga namn, datum för föreningsstämman och föreningsstämmans beslut om vilka som ingår i styrelsen. Se exempel på styrelseprotokoll för ideella föreningar (pdf, 22 KB).
 • Styrelsens beslut om företrädare och eventuellt fullmaktstagare samt om de tecknar gemensamt eller var för sig
 • Föreningens stadgar.
 • Kopia på godkänd identitetshandling för de företrädare som skriver under ändringen. Att kopian överensstämmer med originalet ska intygas av en person med namnteckning samt adress och telefonnummer.

Godkända identitetshandlingar är:

 • Identitetskort - SIS-märkt
 • Svenskt körkort
 • Nationellt identitetskort
 • Svenskt pass i vinröd bok utfärdat 1998-01-01 eller senare

Skicka handlingarna till: 

Nordea Bank AB 

P1608

105 71 Stockholm

Adress- och namnändring

Adressändring

Om föreningen ändrar adress fyll i blanketten Adressändring PlusGirokonto (pdf, 121 KB). Blanketten ska skrivas under av behörig företrädare.

Observera att om adressändringen beror på att föreningen byter kassör, ska behörigheter och eventuella fullmakter ändras.

Namnändring

Om föreningen byter namn fyll i blanketten Ändring av namn på PlusGirokonto och skicka med ett justerat protokoll där beslutet om namnändring finns med.

Beslut om namnändring ska finnas med i protokollet i föreningens tidigare namn.

När en förening byter namn krävs ett beslut på årsmötet, eller på ett extra årsmöte. Beslutet ska framgå i årsmötesprotokollet innan namnbytet träder i kraft.

Det här ska skickas med ändringen:

 • Justerat protokoll från föreningsstämma med föreningens fullständiga namn, datum för föreningsstämman och föreningsstämmans beslut om vilka som ingår i styrelsen. Se exempel på styrelseprotokoll för ideella föreningar.
 • Styrelsens beslut om företrädare och eventuellt fullmaktstagare samt om de tecknar gemensamt eller var för sig
 • Föreningens stadgar.
 • Kopia på godkänd identitetshandling för de företrädare som skriver under ändringen. Att kopian överensstämmer med originalet ska intygas av en person med namnteckning samt adress och telefonnummer.

Godkända identitetshandlingar är:

 • Identitetskort - SIS-märkt
 • Svenskt körkort
 • Nationellt identitetskort
 • Svenskt pass i vinröd bok utfärdat 1998-01-01 eller senare

Skicka handlingarna till: 

Nordea Bank AB 

P1608

105 71 Stockholm