eRedovisning

Elektronisk redovisning, eRedovisning, befriar dig från en del av den tidsödande pappershanteringen och gör att ekonomiarbetet fungerar smidigare.

Om eRedovisning Mer fakta Tekniska krav Priser Om eRedovisning

Om eRedovisning

Väljer du eRedovisning via Internet kan du få företagets PlusGirokontoutdrag och elektroniska rapporter från många av våra tjänster som elektroniska rapporter.

Dina fördelar:

 • Du kan enkelt få fram bilder av inbetalningarna och pricka av inkommande betalningar mot kundreskontran.
 • Företagets kontoutdrag och övriga rapporter finns tillgängliga via Internet redan kl. 07.00 morgonen dagen efter bokföringsdagen.
 • Fyra års arkivering ingår.
Mer fakta

Kontoutdrag och rapporter

I tjänsten ingår kontoutdrag via Internet och elektroniska rapporter från många av våra tjänster.

Arkivering av räkenskapsinformation

Enligt bokföringslagens kap 7:1 måste allt bokföringsmaterial sparas i det skick det hade när det kom till företaget/föreningen. Det innebär att räkenskapsinformation på papper måste sparas som papper och räkenskapsinformation som anländer i elektronisk form måste sparas elektroniskt.

Spara enligt bokföringslagen i eRedovisning

I tjänsten eRedovisning hämtar företaget/föreningen på egen hand sin räkenskapsinformation via Internet. Enligt bokföringslagens sätt att se det har därför inte räkenskapsinformationen levererats i elektroniskt format.

Det innebär att det finns tre valmöjligheter för att lagra räkenskapsinformation:

 • Att själv skriva ut sin räkenskapsinformation direkt i tjänsten. Räkenskapsinformationen räknas då som original och kan sparas som vanligt i pärm.
 • Att spara räkenskapsinformationen på en hårddisk och lagra på detta sätt.
 • Att använda eRedovisning med tilläggstjänsten eArkiv och låta Nordea lagra informationen elektroniskt i 10 år.

Alla alternativ uppfyller bokföringslagen.

Tekniska krav

Webbläsare

För att tjänsten ska fungera korrekt behöver din dator/webbläsare ha en krypteringsgrad av 128 bitar samt följande inställningar:

 • "Acceptera cookies” och ”Javascript” ska vara aktiverade.
 • Bildskärmsinställningen bör vara 1024 x 728 pixlar (påverkar även annan presentation). 
 • Installerade brandväggar/virusskydd kan behöva anpassas.

Vi rekommenderar att du använder bredband alternativt fast lina vid uppkoppling till Internet. Modem fungerar men kan upplevas som långsamt.

Nedanstående webbläsare och operativsystem är testade och verifierade. Vi jobbar kontinuerligt med att bredda utbudet och åtgärda fel. Andra kombinationer än nedanstående kan fungera med det är inget vi kan garantera i dagsläget.

För PC

Operativsystem

 • Windows Vista
 • Windows XP med servicepack 2
 • Windows 2000

Webbläsare

 • Internet Explorer 5.5 eller högre
 • Mozilla Firefox 1.0 eller högre

För Mac

 • OS X med Safari 1.2

Ladda ner webbläsare och program

För att packa upp de nedladdade filerna behöver du ett uppackningsverktyg. Vi rekommenderar WinZip .

Priser

Priser

eRedovisning - kontoutdrag och rapporter för PlusGirokonto
SpecifikationPris
eRedovisning - kontoutdrag och rapporter via Internet0 kr
eArkiv - 10 års arkivering av kontoutdrag och rapporter, per år och konto480 kr