Sista påminnelsen om du vill uppfylla SEPA-kraven

Be din programleverantör om hjälp för att vara klar den 31 oktober 2016

Enligt SEPA-reglerna ska alla eurobetalningar (SEPA Credit Transfers) som skickas som filer vara i formatet ISO 20022 XML. 

Företagskunder i länder utanför EMU måste gå över till det nya filformatet senast den 31 oktober 2016 om de vill fortsätta att använda filöverföring för sina eurobetalningar. 

Hur ser din plan ut?

Många av våra kunder har redan gått över till vår nya lösning som uppfyller kraven enligt SEPA.

Om ditt företag vill skicka filbaserade eurobetalningar efter den 31 oktober 2016 och ännu inte har planerat för den här förändringen måste ni göra det nu så att ni blir klara i tid. Om ni inte går över till XML-formatet måste ni istället mata in eurobetalningarna manuellt i Nordeas internetbank.

Kontakta din rådgivare i Nordea om du vill veta mer om vår nya SEPA-lösning och vilka alternativ som finns.

Corporate Access – filbetalningar i XML

Corporate Access är en tjänst som uppfyller SEPA-kraven. Med Corporate Access slipper du ha flera olika betalningsprocesser och minskar samtidigt risken för bedrägeri. Tjänsten används för filöverföringar och utgående betalningar i XML-format. Corporate Access har ett enhetligt gränssnitt som omfattar alla vanliga typer av inhemska och internationella betalningar.

Kontakta din programleverantör för att få den hjälp du behöver.

På sidan Utvecklade program hittar du en förteckning med uppdaterad information om vilka leverantörer som kan erbjuda färdiga lösningar.

Inga förändringar för import av filer 

Om du importerar betalningar från en fil till Internetbanken Företag – IBF eller till Corporate Netbank (vilket endast är möjligt för danska filtyper) kan du fortsätta att göra det. Den här metoden påverkas inte av det ovanstående eftersom sådana betalningar fungerar som övriga registrerade betalningar i internetbanken, och inte betraktas som filbetalningar.

Nedstängning av inrikes eurobetalningar (PG/BG-betalningar)

Från 28 okt 2016 kommer Nordea inte längre att hantera inrikes betalningar och gireringar i EUR, där PlusGiro- och Bankgirobetalningar samt kontoinsättningar berörs. Detta gäller i alla kanaler så som Internetbanker och via filer.

Istället för att göra PlusGiro-, bankgiro- eller annan kontoinsättning i EUR, finns två alternativ:

  • Be fakturautställaren att skicka en faktura i SEK.
  • Be fakturautställaren att ange sitt IBAN-kontonummer så att du kan göra en utlandsbetalning i EUR. 

Betalningar i EUR till PlusGiro eller Bankgiro, ska framöver göras som utlandsbetalningar.

Mer information om nedstängning av eurobetalningar finns på Bankgirots sida Leverantörsbetalningar i euro tas bort 2016Öppnas i nytt fönster.

Ytterligare information