Slutdatumet för övergången till SEPA – 31 oktober 2016

Vad betyder det i praktiken?

Enligt SEPA-reglerna ska alla eurobetalningar (SEPA Credit Transfers) som skickas som filer vara i formatet ISO 20022 XML. 

Företagskunder i länder utanför EMU måste gå över till det nya filformatet senast den 31 oktober 2016 om de vill fortsätta att använda filöverföring för sina eurobetalningar. Enligt SEPA-reglerna ska alla filbaserade eurobetalningar (SEPA Credit Transfers) vara i formatet ISO 20022 XML (version 3).

Företagskunder i länder utanför EMU måste gå över till det nya filformatet senast den 31 oktober 2016 för att kunna använda filöverföring för sina eurobetalningar.

Om ditt företag påverkas av den här förändringen kan vi erbjuda en särskild tjänst, Corporate Access, som uppfyller SEPA-kraven.

Det finns två sätt att uppfylla kraven: 

  • använda Corporate Access
  • hantera eurobetalningar manuellt.

Kunder som importerar danska och svenska betalningsfiler 

Om ni importerar eurobetalningar till Internetbanken Företag eller Corporate Netbank (gäller endast de danska filtyperna UTF och EDI4) kan ni fortsätta att använda den befintliga lösningen tills vidare, och behöver inte uppfylla kravet på XML-format. 

Hur långt måste du ha hunnit till 31 oktober 2016?

Vi rekommenderar alla företagskunder att antingen börja använda formatet ISO 20022 XML (version 3) för filbaserade eurobetalningar eller göra eurobetalningarna manuellt i sin internetbank.

Om ni fortsätter att skicka filbaserade eurobetalningar via tjänster som inte uppfyller kraven, så bryter ni mot Europeiska unionens förordning om slutdatum för övergång till SEPA. 

Ytterligare information 

Hör av dig till din kontakt hos företaget som ni köpt ert affärssystem från, eller kontakta din rådgivare i Nordea om du vill veta mer om vår nya SEPA-lösning och vilka alternativ som finns.