Personkonto – ditt lönekonto för en enkel vardagsekonomi

Med Personkonto sköter du din ekonomi enkelt och bekvämt. Du väljer själv vilka tjänster du vill koppla till ditt konto och får en lösning som passar dina behov. Du kan dessutom välja att ha ditt personnummer som kontonummer.

Om Personkonto

Med Personkontot får du total kontroll på hela din ekonomi. Det är kontot för lön, pension eller andra insättningar som exempelvis barnbidrag, bostadsbidrag eller studiestöd. Du betalar enkelt dina räkningar via internet eller telefon.

Dina fördelar:

  • Du kan välja ett vanligt kontonummer eller ditt personnummer.
  • Kopplar du på ett bankkort kan du ta ut kontanter samt betala med kortet över hela världen.
  • Du kan ha automatiska överföringar till andra konton.

 

Information om den statliga insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100.000 euro. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 20 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Läs mer om insättningsgarantin.


 

Skräddarsy ditt konto efter dina behov

Du kan enkelt lägga till tjänster som kopplas till ditt Personkonto.

  • Koppla bankkort till ditt konto.
  • Sköta dina bankärenden via Internet och telefon på de tider som passar dig bäst.
  • Ansöka om en Personkontokredit som är kopplad till kontot. Krediten använder du när du själv vill. Utöver en fast årsavgift betalar du bara ränta för de dagar och på det belopp du utnyttjar.
  • Vi erbjuder även Personkonto för våra yngre kunder mellan 11-17 år (då utan kreditmöjlighet). Se vårt kundprogram.

 

Clearingnummer för Personkonto 

För Personkonto med 11-siffrigt kontonummer är de fyra första siffrorna i kontonumret alltid clearingnumret (clnr). För Personkonto med personnumret som kontonummer, se tabellen nedan.

Clearingnummer för Personkonto
Specifikation Clearingnummer
Insättning 3300
Uttag via BankGirots autogiro 3300
Överföring via annan banks Internettjänst Använd det clearing den andra banken anger i sin information

Priser och räntor för Personkonto

Personkonto
Specifikation Pris
Ränta 0 %
Övertrasseringsavgift* 95 kronor 
Övertrasseringsränta** Riksbankens referensränta + 8 %

 

*Övertrasseringsavgift
Per övertrassering som överstiger 101 kr dock max en övertrasseringsavgift per dag.


**Övertrasseringsränta
På det övertrasserade beloppet utgår en särskild ränta, övertrasseringsränta, som uppgår till Riksbankens referensränta med ett tillägg av 8 %.

Prislista Privat - Konton, Bankkort och Internetbanken PrivatPDF


ShadowShadowShadow

Tips om konton och betalningar

Tips om konton och betalningar
Hushållsekonomi och budget Vardagsekonomin handlar om att balansera utgifter mot inkomster. Det gäller att hitta bra rutiner som förenklar dina vardagsärenden.


<br />
Frågor och svar Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om konton och betalningar.