Internetbanken – ger dig bra kontroll över din ekonomi

Med Nordeas Internetbank kan du enkelt och säkert sköta dina bankärenden dygnet runt. Internetbanken ger dig en bra överblick över din ekonomi och du kan hålla koll på ditt saldo, dina lån och dina placeringar.

Om Internetbanken

Sköt dina ärenden i lugn och ro vid datorn. Logga in och skicka säker kundpost, beställ produkter, kolla saldo och betala räkningar med mera från vilken dator som helst.

Dina fördelar:

 • Frihet att göra bankärenden när och var du vill.
 • Full överblick över konton, kort, sparande, lån och försäkringar.
 • Du får också tillgång till tjänster via Mobilbanken och Telefonbanken.

Olika möjligheter beroende på dina behov

Internetbanken har många möjligheter, beroende på dina behov eller din ålder.

Att använda Internetbankens grundutbud är kostnadsfritt. I det ingår även möjligheten att göra ärenden via telefon- och mobilbanken.

I grundutbudet ingår bland annat:

 • Skicka säker kundpost till Nordea.
 • Saldo och detaljerad information om dina konton, kort, sparande, lån och försäkringar.
 • Överföringar mellan egna konton i Nordea.
 • Ladda kontantkortet till mobilen
 • Köpa och sälja fonder.
 • Starta och ändra månadssparande i fonder.
 • Göra extrainsättning till ditt pensionskonto.
 • Ansöka om tjänster och produkter.
 • Döpa om och sortera konton, kort och lån.
 • Skapa egna genvägar till dina favoritsidor i tjänsten.

 

 

Tillval för dig som vill ha mer

Du kan komplettera din Internetbank med ett eller flera tillval.

Tillval Betalningar

I tillvalet Betalningar ingår bland annat:

 • Betala räkningar.
 • Betalningsbevakning.
 • Kontrollera och ändra kommande betalningar.
 • Lägga in återkommande betalningsmottagare i mottagarregistret.
 • Betala med Autogiro och e-faktura.
 • Se betalningshistorik.
 • Göra överföringar till andra konton och betala till utlandet.

Tillval Aktiehandel

Med tillvalet Aktiehandel kan du bland annat köpa och sälja värdepapper. Välj mellan Aktiehandel Classic och Aktiehandel Trader.

Tillval Mobilbanken

Med Mobilbanken kan du göra många ärenden via din telefon.

Tekniska förutsättningar

Använda Internetbanken
Operativsystem* Rekommenderade webbläsare*

Windows Vista
Windows 7
Windows 8

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome

Mac OS X 10.6 - 10.9

Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari

*Andra operativsystem och webbläsare kan fungera, men för dem har vi ingen möjlighet att hjälpa dig vid eventuella tekniska problem.

Viktigt att uppdatera webbläsare och operativsystem

Installera alltid de senaste uppdateringarna. Leverantörerna ger normalt ut nya uppdateringar för att rätta till allt från enkla skönhetsfel till allvarliga säkerhetsluckor. Tänk också på att leverantörerna inte ger någon support på äldre webbläsare.

Flexibelt när du ska logga in

Det finns olika sätt för att logga in och göra bankärenden.

Förenklad inloggning

Vill du kontrollera saldon, transaktioner eller göra överföringar mellan egna Nordeakonton kan du logga in med ditt personnummer och din personliga kod.

Mobilt BankID

Mobilt BankID är en personlig elektronisk ID-handling som är enkel att använda och lagras i en app i din mobiltelefon eller surfplatta.

e-kod

Du får en fristående kortläsare som du använder tillsammans med ditt bank- eller kreditkort från Nordea. Saknar du ett bank-/kreditkort får du ett speciellt Inloggningskort. Med kortet, kortläsaren och din PIN-kod tar du fram tillfälliga koder för att logga in och signera uppdrag.

Om du är synskadad och behöver en talande kortläsare ring vår Internetsupport 0771-42 15 16. Öppet alla dagar 07-23.

Vår användarguide och demo hjälper dig

Här kan du se hur du använder Internetbanken och hur kortläsaren fungerar.

Användarguider

Miniguide till Internetbank och telefon0PDF

Your guide to Netbank and telephone0PDF (english version)

Demo kortläsaren

Så här fungerar kortläsaren för e-kod (flash)

Demon öppnas i ett nytt fönster och du behöver ha Flash Player installerat på datorn. Flash Player är ett gratis insticksprogram från Adobe för att spela upp animationer.
Ladda ner Flash Player

 

Enkelt att komma igång med Internetbanken

Så här fungerar det

 

Internetbanken är öppen för alla

Med Internetbankens grundutbud kan du få bra koll på din ekonomi. Utöver grundutbudet finns fler möjligheter i Internetbanken:

 • För dig mellan 11-17 år finns en Internetbank med ett begränsat utbud där du bland annat kan se ditt saldo och föra över pengar mellan dina Nordeakonton.
 • Är du myndig och vill du låta någon annan ha tillgång till din Internetbank så kan du skaffa en medanvändare.
 • Som förälder eller förmyndare kan du få tillgång till ditt barns engagemang i banken.
 • En förvaltare eller God man som fått i uppdrag att förvalta egendom för sin huvudman kan sköta delar av sin klients bankärenden.

Internetbanken för unga

Är du mellan 11-17 år får du tillgång till Internetbanken men med ett begränsat utbud av tjänster.

Du kan bland annat:

 • Göra överföringar mellan dina egna Nordeakonton.
 • Se saldo och transaktioner på de konton och fonder*.
 • Se information om ditt kort och dina kortköp.
 • Ladda kontantkort.
 • Använda Mobilbanken.
 • Döpa om konton och kort.

Har du tillvalet Betalningar kan du också betala räkningar och göra överföringar till andra konton.

* Vilka fonder och konton som ska ses kan regleras av förälder. Konton som är registrerade med behörigheten "omyndig själv" kan alltid ses av minderårig. För att ändra detta, besök närmaste Nordeakontor.

Skaffa tjänsten

Ta med dig dina föräldrar till närmaste Nordeakontor för att skaffa tjänsten.

Medanvändare

Om du är myndig kan du ge en annan myndig person rätt att utföra ärenden i din Internetbank. Den personen kallas medanvändare.

Du bestämmer själv vad medanvändaren ska få göra, till exempel:

 • Ha tillgång till ett eller flera av dina konton.
 • Kunna betala dina räkningar och sköta ditt sparande.
 • Få tillgång till samma tillval som du har, till exempel Betalningar, Aktiehandel Classic och Mobilbanken.

Öppna möjlighet för medanvändare

Vill du ge någon annan möjlighet att som medanvändare utföra ärenden i din Internetbank, går du in på närmaste Nordeakontor och undertecknar ett avtal.

Förälder eller förmyndare

En förälder eller förmyndare kan hantera sitt omyndiga barns engagemang via Internetbanken.

Det här kan en förälder göra:

 • Överföringar mellan barnets egna konton i Nordea.
 • Se betalningar och överföringar.
 • Se kontoutdrag och kontoinformation.
 • Se korttransaktioner och kortinformation.
 • Se lån.
 • Köpa, sälja fonder och aktier.
 • Se och hantera månadssparande.

Teckna avtalet

Du tecknar avtal på närmaste Nordeakontor. Vid gemensam vårdnad behöver båda förmyndarna skriva under. Är det inte möjligt för båda att besöka kontoret kan en förmyndare företräda barnet om det finns en fullmakt från den andra förmyndaren.

Fyll i den här fullmakten0PDF och ta med den till Nordeakontoret.

God man/förvaltare

God man eller förvaltare som fått i uppdrag att förvalta annans egendom kan använda Internetbanken för att sköta delar av huvudmannens bankärenden. Den gode mannen/förvaltaren loggar in i Internetbanken  med sin egen säkerhetslösning och väljer därefter sin huvudmans avtal.

Det här kan en god man eller förvaltare göra:

 • Se huvudmannens engagemang.
 • Kontrollera huvudmannens saldon och transaktioner på konton, fonder och lån.
 • Överföringar till huvudmannens konto i Nordea.
 • Överföring till annans konto i Nordea.
 • Överföring till annan bank.
 • Betala huvudmannens räkningar till PlusGiro och Bankgiro.
 • Se huvudmannens kommande och aviserade betalningar. 
 • Anmäla, ta emot och betala huvudmannens e-faktura.
 • Anmäla, ändra eller avsluta huvudmannens Autogiro.
 • Lägga in huvudmannens betalningsmottagare i mottagarregistret.
 • Ladda huvudmannens kontantkort till mobilen.
 • Ändra huvudmannens kontoutdrag (avbeställa papperskontoutdrag).
 • Lägga upp, ändra, ta bort huvudmannens automatiska överföringar.
 • Se huvudmannens innehav av fonder och aktier.

Så här gör du

Gå in på närmaste Nordeakontor och underteckna ett avtal.

Premium

Internetbanken
Specifikation Premium Ordinarie pris
Grundutbud 0 kr 0 kr
Tillvalet Betalningar*
Månadsvis betalning 0 kr 12 kr
Årsvis betalning 0 kr 144 kr
Tillvalet Aktiehandel Classic*
Årsavgift 0 kr 0 kr
Fast pris per avräkningsnota, svenska och nordiska papper 59 kr 99 kr
Fast pris per avräkningsnota övriga utländska papper
(Mäklaravgift om 0,1-0,3 % av köpeskillingen tillkommer)
159 kr 199 kr
Överföring av aktieinnehav mellan VP-konton, per post
(minst 60 kr per uppdrag)
10 kr 10 kr
Tillvalet Aktiehandel Trader*
Pris per månad (inkl moms) 167 kr 167 kr
Fast pris per avräkningsnota, svenska och nordiska papper 59 kr 99 kr
Fast pris per avräkningsnota övriga utländska papper
(Mäklaravgift om 0,1-0,3 % av köpeskillingen tillkommer)
159 kr 199 kr
Tillvalet Mobilbanken*
Årsavgift 0 kr 0 kr
Kortläsare
En kortläsare ingår kostnadsfritt. Vill du ha flera kortläsare är priset per st. 110 kr 110 kr

 

*För att kunna välja de här tillvalen behöver du ha ett transaktionskonto i Nordea (löne- eller checkkonto). Angivna priser gäller orderläggning via Internetbanken, mobilbanken eller talsvar (gäller ej Aktiehandel Trader). För ordrar som lämnas via kundtjänst, Kundcenter eller Värdepappersdesken gäller en annan prislistaPDF

Förmånskunder 

Internetbanken
Specifikation Förmånskund Ordinarie pris
Grundutbud 0 kr 0 kr
Tillvalet Betalningar*
Månadsvis betalning 0 kr 12 kr
Årsvis betalning 0 kr 144 kr
Tillvalet Aktiehandel Classic*
Årsavgift 0 kr 0 kr
Fast pris per avräkningsnota, svenska och nordiska papper 59 kr 99 kr
Fast pris per avräkningsnota övriga utländska papper
(Mäklaravgift om 0,1-0,3 % av köpeskillingen tillkommer)
159 kr 199 kr

Överföring av aktieinnehav mellan VP-konton per post
(minst 60 kr per uppdrag)

10 kr 10 kr
Tillvalet Aktiehandel Trader*
Pris per månad (inkl moms) 167 kr 167 kr
Fast pris per avräkningsnota, svenska och nordiska papper 59 kr 99 kr
Fast pris per avräkningsnota övriga utländska papper
(Mäklaravgift om 0,1-0,3 % av köpeskillingen tillkommer)
159 kr

 199 kr

Tillvalet Mobilbanken*
Årsavgift 0 kr 0 kr
Kortläsare
En kortläsare ingår kostnadsfritt. Vill du ha flera kortläsare är priset per st. 110 kr 110 kr

 

*För att kunna välja de här tillvalen behöver du ha ett transaktionskonto i Nordea (löne- eller checkkonto). Angivna priser gäller orderläggning via Internetbanken, mobilbanken eller talsvar (gäller ej Aktiehandel Trader). För ordrar som lämnas via kundtjänst, Kundcenter eller Aktiehandel Premium gäller en annan prislistaPDF

Pluskund

Internetbanken
Specifikation Pluskund Ordinarie pris
Grundutbud 0 kr 0 kr
Tillvalet Betalningar*
Månadsvis betalning 9 kr 12 kr
Årsvis betalning 108 kr 144 kr
Tillvalet Aktiehandel Classic*
Årsavgift 0 kr 0 kr
Fast pris per avräkningsnota, svenska och nordiska papper 99 kr 99 kr
Fast pris per avräkningsnota övriga utländska papper
(Mäklaravgift om 0,1-0,3 % av köpeskillingen tillkommer)
199 kr 199 kr
Överföring av aktieinnehav mellan VP-konton, per post
(minst 60 kr per uppdrag)
10 kr 10 kr
Tillvalet Aktiehandel Trader*
Pris per månad (inkl moms) 167 kr 167 kr
Fast pris per avräkningsnota, svenska och nordiska papper 99 kr 99 kr
Fast pris per avräkningsnota övriga utländska papper
(Mäklaravgift om 0,1-0,3 % av köpeskillingen tillkommer)
199 kr 199 kr
Tillvalet Mobilbanken*
Årsavgift

0 kr

0 kr

Kortläsare
En kortläsare ingår kostnadsfritt. Vill du ha flera kortläsare är priset per st. 110 kr 110 kr

 

*För att kunna välja de här tillvalen behöver du ha ett transaktionskonto i Nordea (löne- eller checkkonto). Angivna priser gäller orderläggning via Internetbanken, mobilbanken eller talsvar (gäller ej Aktiehandel Trader). För ordrar som lämnas via kundtjänst, Kundcenter eller Aktiehandel Premium gäller en annan prislistaPDF

Check-in kunder

Internetbanken
Specifikation Check-in Ordinarie pris
Grundutbud 0 kr              0 kr
Tillvalet Betalningar*
Månadsvis betalning 0 kr 12 kr
Årsvis betalning 0 kr 144 kr
Tillvalet Aktiehandel Classic*
Årsavgift 0 kr 0 kr
Fast pris per avräkningsnota, svenska och nordiska papper 99 kr 99 kr
Fast pris per avräkningsnota övriga utländska papper
(Mäklaravgift om 0,1-0,3 % av köpeskillingen tillkommer)
199 kr 199 kr
Överföring av aktieinnehav mellan VP-konton, per post
(minst 60 kr per uppdrag)
10 kr 10 kr
Tillvalet Aktiehandel Trader*
Pris per månad (inkl moms) 167 kr 167 kr
Fast pris per avräkningsnota, svenska och nordiska papper 99 kr 99 kr
Fast pris per avräkningsnota övriga utländska papper
(Mäklaravgift om 0,1-0,3 % av köpeskillingen tillkommer)
199 kr 199 kr
Tillvalet Mobilbanken*
Årsavgift 0 kr 0 kr
Kortläsare
En kortläsare ingår kostnadsfritt. Vill du ha flera kortläsare är priset per st. 110 kr 110 kr

 

*För att kunna välja de här tillvalen behöver du ha ett transaktionskonto i Nordea (löne- eller checkkonto). Angivna priser gäller orderläggning via Internetbanken, mobilbanken eller talsvar (gäller ej Aktiehandel Trader). För ordrar som lämnas via kundtjänst, Kundcenter eller Aktiehandel Premium gäller en annan prislistaPDF

Student 

Internetbanken
Specifikation Student Ordinarie pris 
Grundutbud 0 kr 0 kr
Tillvalet Betalningar*
Månadsvis betalning 0 kr 12 kr
Årsvis betalning 0 kr 144 kr
Tillvalet Aktiehandel Classic*
Årsavgift 0 kr 0 kr
Fast pris per avräkningsnota, svenska och nordiska papper 99 kr 99 kr
Fast pris per avräkningsnota övriga utländska papper
(Mäklaravgift om 0,1-0,3 % av köpeskillingen tillkommer) 
199 kr 199 kr
Överföring av aktieinnehav mellan VP-konton, per post
(minst 60 kr per uppdrag)
10 kr 10 kr
Tillvalet Aktiehandel Trader*
Pris per månad (inkl moms) 167 kr 167 kr
Fast pris per avräkningsnota, svenska och nordiska papper 99 kr 99 kr
Fast pris per avräkningsnota övriga utländska papper
(Mäklaravgift om 0,1-0,3 % av köpeskillingen tillkommer) 
199 kr 199 kr
Tillvalet Mobilbanken*
Årsavgift 0 kr 0 kr
Kortläsare    
En kortläsare ingår kostnadsfritt. Vill du ha flera kortläsare är priset per st. 110 kr 110 kr

 

*För att kunna välja de här tillvalen behöver du ha ett transaktionskonto i Nordea (löne- eller checkkonto). Angivna priser gäller orderläggning via Internetbanken, mobilbanken eller talsvar (gäller ej Aktiehandel Trader). För ordrar som lämnas via kundtjänst, Kundcenter eller Aktiehandel Premium gäller en annan prislistaPDF

Ordinarie pris 

Internetbanken
Specifikation Ordinarie pris
Grundutbud 0 kr
Tillvalet Betalningar*
Månadsvis betalning 12 kr
Årsvis betalning 144 kr
Tillvalet Aktiehandel Classic*
Årsavgift 0 kr
Fast pris per avräkningsnota, svenska och nordiska papper 99 kr
Fast pris per avräkningsnota övriga utländska papper
(Mäklaravgift om 0,1-0,3 % av köpeskillingen tillkommer)
199 kr
Överföring av aktieinnehav mellan VP-konton, per post
(minst 60 kr per uppdrag)
10 kr
Tillvalet Aktiehandel Trader*
Pris per månad (inkl moms) 167 kr
Fast pris per avräkningsnota, svenska och nordiska papper 99 kr
Fast pris per avräkningsnota övriga utländska papper
(Mäklaravgift om 0,1-0,3 % av köpeskillingen tillkommer)
199 kr
Tillvalet Mobilbanken*
Årsavgift 0 kr
Kortläsare
En kortläsare ingår kostnadsfritt. Vill du ha flera kortläsare är priset per st. 110 kr

 

*För att kunna välja de här tillvalen behöver du ha ett transaktionskonto i Nordea (löne- eller checkkonto). Angivna priser gäller orderläggning via Internetbanken, mobilbanken eller talsvar (gäller ej Aktiehandel Trader). För ordrar som lämnas via kundtjänst, Kundcenter eller Aktiehandel Premium gäller en annan prislistaPDF

Villkor Internetbanken

Internetbanken Privat är öppen för alla privatpersoner som har fyllt 11 år.

Om du vill komplettera grundutbudet med något av tillvalen Betalningar, Aktiehandel Classic eller Aktiehandel Trader behöver du ha ett transaktionskonto i Nordea (löne- eller checkkonto).

Annars finns inget krav på konto, men tänk på att du i vissa fall behöver ett konto, till exempel om du vill sälja fondandelar.

Allmänna villkor för Internet och telefonPDF0PDF

Allmanna villkor för fondhandel0PDF

Information om Nordea och Nordeas värdepappersrörelse0PDF

Riktlinjer för orderutförande0PDF 

ShadowShadowShadow

Tips om Internet, mobil och telefon

Säkerhet och bedrägerier
Säkerhet och bedrägerier Så här skyddar du dig mot bedrägerier på nätet.

Testa din dator
Testa din dator För att se om den har rätt förutsättningar för att använda Internetbanken.