PlusGirokonto Privat

Med PlusGirokonto Privat hanterar du plus- och bankgirobetalningar tryggt och enkelt via kuvert. Med tilläggstjänster kan du anpassa kontot efter dina behov.

Om PlusGirokonto Privat

PlusGirokonto Privat är enkelt att använda och har många praktiska möjligheter som kan underlätta för dig. Du kan utföra dina vardagsärenden och får en tydlig överblick på ditt kontoutdrag.

Dina fördelar:

  • I priset ingår 16 betalningsorder per år.
  • Du kan skicka utbetalningskort och checkar för insättning på ditt konto.
  • Med ditt talsvar för PlusGirokonto Privat kan du göra saldoförfrågan via telefon.
  • Du får kontoutdrag på papper och kan få e-kontoutdrag.

 

Information om den statliga insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100.000 euro. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 20 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Läs mer om insättningsgarantin.

PlusGirokonto förenklar dina betalningar

Med PlusGirokonto Privat kan du betala dina räkningar till plus- och bankgiro samt göra överföringar mellan konton. För att automatiskt föra över pengar till ditt PlusGirokonto kan du ha en stående överföring från ett annat konto. Om det kontot är i en annan bank är det den banken som ordnar överföringen åt dig.

Tilläggstjänster som gör det praktiskt och enkelt

Gör ditt PlusGirokonto Privat ännu bättre med våra tilläggstjänster.

Vill du veta mer eller har frågor om tjänsterna kontakta Kundcenter på 0771-480 490.

Betala räkningar

Varje år har du 16 fria betalningsorder inklusive kuvert. När du vill betala dina räkningar fyller du i inbetalningskort tillsammans med en betalningsorder. Sedan postar du dem i kuvertet så sköter vi registreringen. På ditt kontoutdrag kan du tydligt se genomförda betalningar.

Skulle du behöva fler kuvert eller betalningsblanketter kan du enkelt beställa det från oss.

Betalningsorder och kuvert

I ditt betalhäfte finns en blankett för beställning av nya betalningsorder och kuvert. Fyll i den och skicka till PlusGirot, så kommer nya betalningsorder att skickas till dig per post. Du kan bifoga beställningsblanketten i samma PlusGirokuvert som du skickar dina betalningsorder i.

Betala via Internetbank

För dig som föredrar att använda Internet för betalningar rekommenderar vi Personkonto eller ePlusGiro.

 

Priser för PlusGirokonto Privat

I priset ingår:

  • Betalningsorder 16 st/per år
  • Inrikesbetalningar till PlusGirokonto, Personkonto och bankgironummer
  • Överföring från annan bank (särskild anmälan krävs)
  • Saldobesked via Talsvar för PlusGirokonto (per telefon)
  • Kontoutdrag vid bokförd betalningsorder och vid betalning till ditt PlusGirokonto. Övriga transaktioner redovisas på nästkommande kontoutdrag eller minst en gång per kvartal.
PlusGirokonto Privat
Specifikation Pris
Ränta 0 %
Pris per månad 40 kr
Betalningsorder (fler än 16 st. per år) 15 kr/st
Utbetalningskort inklusive kuvert 25 kr/st
Övertrasseringsavgift* 95 kr
Övertrasseringsränta** Riksbankens referensränta + 8 %
 

 *Övertrasseringsavgift
Per övertrassering som överstiger 101 kronor, dock max en övertrasseringsavgift per dag.

**Övertrasseringsränta
På det övertrasserade beloppet utgår en särskild ränta, övertrasseringsränta, som uppgår till Riksbankens referensränta med ett tillägg av 8 %.

Månadspris

Månadspriset dras från ditt konto den första bankdagen i månaden. Anslutningsmånaden är kostnadsfri. Du betalar bara för de månader du är ansluten. Erlagt pris återbetalas ej. 

Prislista

Prislista Privat - Konton, Bankkort och Internetbanken PrivatPDF