Råvarubevis Olja Premie (Bevis nr 19)

Råvarubevis Olja Premie har tre års löptid och är kopplat till prisutvecklingen för brentoljan.

Läs mer om hur avkastningen beräknas, placeringsinriktning och framtidsutsikter i broschyren (pdf) här bredvid. 

Korta fakta
Sista dag för köp 21 februari 2014
Startdag/Likviddag 3 mars 2014
Återbetalningsdag 3 mars 2017
Pris per post 10 000 kr
Emittent Nordea Bank Finland Abp

 

Råvarubevis Olja Premie (Bevis nr 19)
Emissionskurs 100 %
Premie* 30 %
Barriärnivå 75 %
Courtage 2 %
Börskod/Rubrik i dagspress NBF 19ROP A363
ISIN SE0005649944

 

Uppdaterad -

Kursutveckling sedan placeringens startdag
Olja

-

 

Marknadsvärde

Aktuella kurser NBF 19ROP A3630

Reservation

Nordea reserverar sig för felskrivningar på denna och alla tillhörande sidor. De värden som publiceras i anslutning till utvecklingen på Nordeas strukturerade placeringar kan komma att ändras tills det att de är bekräftade vid placeringens förfall. Inga beslut om köp och/eller försäljning bör därför fattas enbart på grundval av dessa värden.