Om Nordea Liv & Pension

Nordea Liv & Pension är ett dotterbolag i Nordea. Vi erbjuder pensionssparande, kapitalförsäkringar, sjuk- och livförsäkringar. Vi riktar oss till både privatpersoner och företag och finns i Norden, Baltikum, Polen och Isle of Man. I Sverige har vi närmare en halv miljon kunder och är cirka 140 anställda. Verksamheten startade 1988.

Nordea Liv & Pensions finansiella styrka

Solvenskvoten är ett mått på försäkringsbolagets förmåga att uppfylla sina åtaganden. Nordea Liv & Pensions solvenskvot var 1,89 per den 31 juli 2014, vilket uppfyller EU:s krav på kapitalbuffert i förhållande till verksamhetens omfattning och sammansättning. Enligt EU:s stadgar ska kvoten vara lägst 1.

Ytterligare finansiell information hittar du på www.nordea.comÖppnas i nytt fönster

Kontakt

Nordea Liv & Pension
G150
105 71 Stockholm

Tel: 08-787 67 00

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ)
Org.nr: 516401-8508