Förmånskund – en del av Nordeas kundprogram

Förmånskund är en nivå i Nordeas kundprogram. Som Förmånskund får du en ökad tillgänglighet till Nordea och en Personlig Bankman. En annan förmån är Nordeas Vardagspaket för endast 12 kr per månad.
12 kr/mån* Nordeas
Vardagspaket

Samlar du dina affärer i Nordea kan du bli Förmånskund och ta del av en rad förmåner. Förmånskund är en av nivåerna i Nordeas kundprogram.

Några av dina förmåner som Förmånskund i Nordea:

Tillgång till rådgivning med din Personliga Bankman.

Nordeas Vardagspaket med de vanligaste banktjänsterna för bara 12 kr/månad:

 Betal- och kreditkortet Nordea Gold kostnadsfritt.

* Ordinarie pris 36 kr/mån.

Rådgivning

 • Tillgång till rådgivning med Personlig Bankman

Vardagspaketet för endast 12 kr/mån*

 • Personkonto
 • Bankkort Visa
 • Internetbanken med möjlighet att betala räkningar och göra överföringar
 • Mobilbanken
 • Telefonbanken med personlig service dygnet runt

* Ordinarie pris 36 kr/mån.

Läs mer om Vardagspaketet

Nordea Gold

 • Kostnadsfritt betal- och kreditkort med extrakort kopplat till

Läs mer om Nordea Gold

Lån och krediter

 • Privatlån - ett lån utan säkerhet med förmånlig ränta
 • Personkontokredit - möjlighet till kredit med förmånlig ränta kopplad till ditt Personkonto

Läs mer om lån och krediter

Sparande

 • Lägre avgifter på aktiehandel och pensionsförsäkring

Försäkring

 • Upp till 20 procent rabatt på försäkringar hos If. Dessutom 300 kronor i insättning på ett självriskkonto.

Andra förmåner

 • Valutaväxling utan kostnad
 • Kostnadsfritt saldobesked i automat
 • 50 procent rabatt på Giro

Så här blir du Förmånskund

Du kan bli Förmånskund om du ensam eller tillsammans med din familj har:

 • Personkonto med regelbunden insättning av lön, pension eller motsvarande.
 • Sammanlagt har minst 300.000 kronor i sparande och/eller lån i Nordea. Hela familjens affärer räknas. Som familj räknas make/maka, sambo, registrerad partner samt barn under 18 år.
 • Minst fem övriga produkter eller tjänster ur olika produktgrupper. Läs mer på fliken ”Produktgrupper”  till här till vänster.

Nivåerna Plus-, Bas- och Förmånskund är sammankopplade i Nordeas kundprogram. Skulle ändringar i dina affärer med oss leda till att du byter nivå informerar vi dig i god tid innan det sker.

Bli Förmånskund

För att bli förmånskund behöver du och din familj ha minst en produkt från fem olika produktgrupper.


Produktgrupper och produkter
Produktgrupper

Produkter

Internet och telefon

Internetbank

Telefonbank

Handla och Placera

Aktiehandel Classic

Aktiehandel Trader

Servicekonto

Investeringssparkonto

Betalningar

Betalningar via Internetbanken

Basservice/Giro Högre Service

ePlusgiro

PlusGirokonto Privat

Bankkort

Bankkort Visa

Bankkort MasterCard

Electron

Betal- och kreditkort

Nordea Gold

MasterCard Silver

MasterCard Premium

Boende

Bolån

Byggnadskredit

BoFlex

BoFlex Pension

Lån och krediter

Privatlån

Medlemslån

Buffertkonto med kredit

Personkontokredit

Girokredit

Bil- och Fritidskredit

Sparkonton

Förmånskonto

Kapitalkonto

Fastränteplacering

Skogskonto

Fonder Direktsparande i Nordeas fonder
Kapitalförsäkring

Nordic Investment Portfolio Premium

Kaptalförsäkring Placera

Pensionssparande

Eget pensionssparande

Pension från jobbet - avtalspension

Liv- och pensionsförsäkringar

Livförsäkring

Sjuk- och skadeförsäkring

Samtliga produkter inom samarbetet mellan Nordea och If

 

 

Förmånskund

Pris för Nordeas Vardagspaket
Specifikation Förmånskund Ordinarie pris
Nordeas Vardagspaket 12 kr/mån 36 kr/mån

 

Du kan välja att ansluta dig till enskilda tjänster i paketet. Priser per produkt hittar du via flikarna till vänster.

Ränta på konton för Förmånskunder

Personkonto
Specifikation Pris
Ränta 0 %
Övertrasseringsavgift* 95 kronor 
Övertrasseringsränta** Riksbankens referensränta + 8 %

 

*Per övertrassering som överstiger 101 kr dock max en övertrasseringsavgift per dag.


**På det övertrasserade beloppet utgår en särskild ränta, övertrasseringsränta, som uppgår till Riksbankens referensränta med ett tillägg av 8 %.

Förmånskonto (för närvarande)
Specifikation Förmånskund Ordinarie ränta
Upp till 100.000 kronor 0,00 % 0,00 % *
Belopp överstigande 100.000 kronor 0,05 % 0,00 % *

 

*Avser räntan på Kapitalkonto.

Räntan är rörlig.

Priser på kort för Förmånskunder

Kort
Specifikation Förmånskund Ordinarie pris
Bankkort Visa, månadsbetalning 12 kr 24 kr
Bankkort Visa, årsbetalning 144 kr 288 kr
Visa Electron, månadsbetalning 12 kr 24 kr
Visa Electron, årsbetalning 144 kr 288 kr
Nordea Gold, årsbetalning 0 470 kr
Årsränta vid delbetalning 9,45 % 9,45 %

Räkneexempel Nordea Gold

Årspriset för Nordea Gold är för närvarande 470 kronor. Förmånskunder har 100 % rabatt på årspriset. Inköps- och kreditgräns är max 100.000 kronor. Avtalet gäller tills vidare. Räntan på nyttjad kredit efter räntefri period är för närvarande 8,95 % (2014-08-05), räntan är rörlig. Vid en nyttjad kredit på 20.000 kronor är den effektiva räntan f n 9,33 %. Det sammanlagda belopp som ska betalas är 21.422 kronor. Beloppet är uträknat efter ett exempel där krediten är återbetald på 12 månader.

Priser på Internet-, Telefon och Mobilbanken för Förmånskunder

Internet-, Telefon och Mobilbanken
Specifikation Förmånskund Ordinarie pris
Internet-, Telefon- och Mobilbanken - grundutbud, månadsbetalning* 0,00 kr 0,00 kr
Internet-, Telefon- och Mobilbanken - tillvalet Betalningar**, månadsbetalning 0.00 kr 12,00 kr

 

* För att ha Internet-, Telefon- och Mobilbanken behöver du ha ett Personkonto i Nordea.

**För att kunna ha tillvalet Betalningar behöver du ha ett Personkonto i Nordea.

Priser på lån för Förmånskunder

Lån
Specifikation Förmånskund Ordinarie priser och räntor
Bolån, uppläggningsavgift 0,00 kr 0,00 kr
BoFlex, uppläggningsavgift 1,500 kr 1,500 kr
BoFlex, kreditränta* 4,70 % 4,70 %
Privatlån, uppläggningsavgift 525 kr 525 kr
Privatlån, kreditränta* 5,70 % 8,45 %

 

*Räntan är rörlig och för närvarande.

 

Räkneexempel Privatlån
För en kredit med rak amortering om 100 000 kronor med en rörlig räntesats på 5,70 % och en löptid av 5 år uppgår den effektiva räntan, beräknad enligt Konsumentverkets riktlinjer och inklusive eventuella avgifter och kostnader enligt vad som angivits ovan, till 6,09 %. Det totala beloppet att betala blir, baserad på aktuell räntesats, 115,012 kr och storleken på första betalningen 2,142,00 kr.

Använd kalkylen för Privatlån för att se vad lånet kostar.

Räkneexempel BoFlex
För en kontokredit om 200.000 kr med en rörlig räntesats på 4,70 %, en kredittid på 12 månader och där hela kreditbeloppet utnyttjas uppgår den effektiva räntan, beräknad enligt Konsumentverkets riktlinjer och inklusive avgifter och kostnader enligt ovan, till 5,56 %. Det totala beloppet att betala blir, baserat på aktuell räntesats, 210,900 kr, vilket motsvarar 9,242 kr per månad. Om beräkningen i stället görs på halva kreditbeloppet blir den effektiva räntan 6,35 % och det totala beloppet att betala 106,200 kr, vilket motsvarar 8,850 kr per månad. Observera att det inte finns något krav på amortering av kontokredit.

Priser på Kuvertgiro för Förmånskunder

Kuvertgiro
Specifikation Förmånskund Ordinarie pris
Kuvertgiro, månadsbetalning 14 kr 40 kr

Rabatt på försäkringar för Förmånskunder

Med If-plus bonussystem kan du få upp till 20 procent rabatt på varje försäkring du har. Du som är Nordeakund får full If Plus-rabatt (20 procent) på alla dina försäkringar under första året. (Gäller ej Bil-, Lätt lastbil- och Gravidförsäkring). Samla fler försäkringar under året så får du bra rabatt även fortsättningsvis.

If-plus bonussystem
Rabatt 10 % Rabatt 15 % Rabatt 20 %
Antal försäkringar 2 st 3 st 4 st eller fler

If Självriskkonto – hjälp till självrisken

För varje år du är skadefri på din hem-, villa- eller bilförsäkring får du 200 kronor per försäkring avsatt till ditt If Självriskkonto. Pengarna på kontot kan du sedan använda för att betala delar eller hela självrisken. Du kan som mest ha 4.000 kronor på självriskkontot. För att du ska kunna använda pengarna på självriskkontot behöver skadekostnaden överstiga självrisken för skadehändelsen.

Som kund i Nordea får du en extra insättning (200 kronor Pluskund, 300 kronor Check-in- och Förmånskund, 400 kronor Premium- och Private Bankingkund) till ditt självriskkonto redan när du köper första If-försäkringen. Insättning till ditt självriskkonto sker cirka en månad efter att försäkringen har blivit registrerad.