Aktuella priser och räntor

Här kan du se våra aktuella sparräntor och boräntor.

Sparräntor

Här hittar du exempel på våra bästa sparräntor i Nordea.

Exempel på sparräntor i Nordea
Konto

Ränta

Läs mer Ansök

Fastränteplacering* 
Populära bindningstider
3 månader
1 år
2 år

 
 
1,40 %
1,60 %
2,00 %

Läs mer om Fastränteplacering

Öppna Fastränteplacering i internetbanken

Förmånskonto
Till och med 100.000 kronor
Över 100.000 kronor


0,05 %
0,55 %

Läs mer om Förmånskonto

Öppna Förmånskonto i internetbanken

Kapitalkonto (Nyöppnas inte)

0,05 %

Läs mer om Kapitalkonto

 

IPS Banksparkonto

0,35 %

Mer om privat pensionssparande

Ansök

Aktielikvidkonto/Depålikvidkonto

0,15 %

Mer om Aktielikvidkonto

Ansök

Skogskonto & Skogsskadeskonto 

1,90 %

Läs mer om Skogskonto

Öppna Skogskonto i internetbanken

 

På nordea.com kan du läsa nyheter och krönikor om sparandeÖppnas i nytt fönster.

*Minsta belopp att placera är 10.000 kr och högsta belopp att placera är 20.000.000 kr. Exempel: 100.000 kr placerat i 2 år till årsränta 2,00 % = 4.036 kr, effektiv årsränta är 1,98 %, 100.000 kr placerat i 1 år till årsränta 1,60 % = 1.622 kr, effektiv årsränta är 1,60 %. 100.000 kr placerat i 3 månader till årsränta 1,40 % = 350 kr, effektiv årsränta är 1,41 %. Räntan gäller hela löptiden och utbetalas vid placeringstidens slut.

 

Bolåneräntor 

Uppgifter om aktuell räntesats på ditt bolån hittar du i Internetbanken/Lån eller om du ringer Nordeas räntetelefon 0771-724 724. Räntetelefonen är öppen vardagar 09.00-16.00.

Bolåneräntor
Bindningstid
(cirkatider)
Räntesats Förändring Senaste ränteändring
3 mån 2,63 % -0,05 2014-01-09
1 år 2,68 % -0,15 2014-01-09
2 år 2,73 % -0,10 2014-01-09
3 år 3,00 % -0,05 2014-01-09
4 år 3,32 % -0,10 2013-11-26
5 år 3,54 % -0,11 2013-11-26
8 år 4,23 % -0,05 2014-01-09

 

 

Bolån med räntetak 

Bolån med räntetak
Bindningstid
(cirkatid)
Räntesats
(3 mån ränta inkl premie)
Räntetak
2 år 2,75 % 2,94 %
5 år 2,91 % 3,95 %

Observera att priserna i tabellen är preliminära och kan komma att ändras fram till dess att du tecknar Bolån med räntetak.

Läs mer om Bolån med räntetak 

2014-03-26 Boränteprognos: Bundna boräntor på väg uppÖppnas i nytt fönster

På nordea.com hittar du fler boränteprognoser och fler nyheter inom boendeÖppnas i nytt fönster

 

Historiska boräntor

Nordeas boräntor 1990-2014Excel0

Nordeas boräntor de senaste 12 månaderna:

 diagram som visa Nordeas boräntor de senaste 12 månaderna

 

Nordeas boräntor 2002-2013

diagram som visar Nordeas boräntor 2002-2013

Ränta på lån och krediter

 Här hittar du exempel på låneräntor för vanliga banklån, konto- och kortkrediter i Nordea.

Exempel på låneräntor i Nordea
Lån och krediter Ränta
Girokredit

7,85 %

Medlemslån 5,70 %

Personkontokredit

Premium och Förmåns- och Pluskund
Ordinarie pris

 

7,20 %
9,20 %

Privatlån

Premium och Förmånskund
Pluskund och Check-in 18-28 år
Ordinarie pris

 

5,95 %
8,20 %
8,70 %

 


Priser för pension

Pension
Eget pensionssparande
Individuellt pensionssparande
Pensionssparande i fonder
Pensionssparande med garanti
Pension från jobbet
ITP
KAP-KL
PA 03
SAF-LO